A decisión do concello de non subministrar enganches eléctricos á Feira da Primavera e outros eventos veciñais, pode xustificarse por razóns de seguridade. O que non é comprensible é que non se busque unha solución; seica é unha decisión tomada hai meses, que se fixo neste tempo? Agardar a ver se nós arranxabamos? Porqué ten que soportar o barrio tamén este gasto?

Fartas da situación, solicitamos ao Concello a implementación dunha alternativa viable e segura. Tamén entregamos, para o Sr. Alcalde, este escrito:

Benquerido alcalde,

Chegado o mes de marzo, o Barrio de San Pedro prepara a súa Feira da Primavera, as Festas e os distintos eventos que ata o verán dinamizarán a nosa vida social e comercial. Son actividades ben complicadas que saen adiante polo empeño das entidades do barrio e polo esforzo e compromiso dun cento de persoas que traballan voluntariamente e da veciñanza e empresariado que as apoian en todo aquelo que podan precisar. Todos e todas traballamos a reo porque entendemos que é bo para a nosa pequena comunidade desenvolver todas estas actividades pois nos fortalecen como barrio, nos dinamizan como colectivo e dan un apoio especial aos nosos negocios.

Desde sempre pode dicirse que o apoio municipal a estas iniciativas é morno, entendemos que polos “problemas” que ocasionan, salvando á honrosa excepción dos departamentos relacionados coa Promoción Económica. Cada enganche eléctrico, cada peche de rúa, cada ocupación de espazo é algo que tivo que ser pedido e negociado, case rogado e arrincado, como se o barrio estivera organizando algunha cousa clandestina e nos deran o consentimento de tapadillo.

O barrio organiza e financia totalmente a Feira da Primavera, o Mercado do Caracol e mesmo as Festas e estes son eventos que congregan a milleiros de persoas do barrio, da cidade e mesmo de fóra. Non era a nosa intención pero a verdade é esa, e con xenerosidade acollemos a aqueles que -veñan de onde veñan- se achegan aos nosos eventos. O noso barrio, pero tamén a cidade, se beneficia, e moito, dese traballo desinteresado e do esforzo económico.

Sí, esas sardiñas que tanto gostan aos turistas que visitan a nosa cacharela saen do noso peto (neste caso do xa maltreito da Xuntanza) e tamén o pan e a area, pois o Concello só pon a limpeza, as vallas (sempre escasas) e o punto de luz. E non pasa nada, xa que entendemos que os cartos públicos non son para esas cousas, aínda que as cacharelas veciñais sexan un evento cultural e turístico fundamental no calendario da cidade.

O que non entendemos é que non haxa un apoio decidido e efectivo a estas e outras iniciativas. Seguramente noutros barrios pasará o mesmo pero aquí non pode dicirse que non sexamos ben mandados: que deixaron moito lixo na Festa da Primavera do ano pasado, implantamos os ecovasos; que en Concheiros hai tantísimos coches que a grúa tería que comezar pola noite a sacalos para que se poda facer a feira, nós temos reténs toda a tarde para que ninguén vaia aparcando; que hai que sinalizar os itinerarios alternativos, nos buscamos quen poña as sinais; que hai que organizar o tráfico na Cruz para facer a cacharela, alí estamos toda a tarde…

Que obtiñamos a cambio? A posibilidade de desenvolver un proxecto colectivo no que todo o barrio está implicado e do que, ao cabo, toda a cidade se beneficia. Pero para nós, a veciñanza e os nosos negocios son o fundamental; traballamos para eles porque compartimos un compromiso de futuro.

Agora o Concello non vai facilitar os puntos de conexión eléctrica pois seica son inseguros (non será porque non o teñamos avisado). Non seremos nós quen force a ninguén a tomar unha decisión ilegal ou a poñer en risco a seguridade das persoas pero pensamos que si temos dereito a solicitar unha solución.

Con certa dificultade, temos que recoñecer, aceptamos ter que negociar o uso de espazos que son públicos, pois son de todos e todas pero o Concello os administra no ben da comunidade. Tamén aceptamos a necesidade de colaborar en mitigar o trastorno que ocasionan as nosas iniciativas nos servizos municipais, pois non van deixalo todo por vir a atendernos (aínda que tamén vemos que cando o evento o organiza o Concello ou está apoiado por el as cousas son distintas). Pero non comprendemos nin compartimos este desleixo cara a nos e ao noso barrio.

Seica o noso problema é que todo este lío non o organiza o Concello? Queremos pensar que non, pois nós -no noso ámbito- traballamos por unha cidade mellor.

Por isto, non entendemos que o Concello retire, sen alternativa, unha das poucas achegas efectivas como son os enganches eléctricos. Que vai ser o próximo, recoller nós o lixo?

Nós pensamos que o Concello o que debería facer é axudarnos e non poñer trabas. Que non se pode enganchar na rede do alumeado? Pois busquemos unha solución.

Nós cremos que para isto están as institucións, para apoiar ás necesidades das persoas e os colectivos cidadáns, máxime cando desenvolven iniciativas que fortalecen ás comunidades e que están pensadas no ben común. Para iso están os impostos cos que pagamos a técnicos municipais e aos nosos administradores.

Este asunto da electricidade é un problema que afectará a moitas entidades e iniciativas cidadás así que queremos chamarte a unha seria reflexión sobre as decisións tomadas e a que busques unha solución acaída para San Pedro e para as outras iniciativas de barrios e parroquias. Unha cidade viva descansa sobre as iniciativas sociais e o Concello que todos e todas sostemos co noso esforzo debería entender isto.

Na asamblea anual de 2014, os socios e socias reunidos deron o seu refrendo á idea de elaborar un prontuario de ideas para que os partidos políticos as tiveran en conta á hora de elaborar os seus programas.

Estabamos un pouco fart@s de ocurrencias e de ideas e proxectos que, aínda sendo interesantes, non sempre atendían ás prioridades que sinte a veciñanza ou que chocaban frontalmente co proxecto común que compartimos: un barrio aberto, no que todos e todas nos sintamos cómodas e seguras, acolledor cos nosos negocios e que sexa quen de atraer xente nova que compense o progresivo envellecemento; un barrio no que o noso parecer sexa respectado, o patrimonio coidado e ás nosas iniciativas de dinamización económica ou social verdadeiramente apoiadas.

A Xunta directiva recolleu a proposta e preparou un documento no que se resumen as achegas, desexos e inquedanzas expresados por moitos veciños e veciñas ao longo deste ano. Foi refrendado na asamblea correspondente a 2015, celebrada a semana pasada.

Son, en conxunto 19 puntos e un apéndice:

1.- Plan de Mobilidade que atenda á seguridade e accesibilidade; valenos un plan provisional que ordene a mobilidade, o estacionamento, o transporte etc., no barrio. E que se siga. Ningunha obra máis sen estudo da mobilidade posterior no contexto global do barrio. Ningunha obra en Concheiros sen un plan de mobilidade e un estudo comercial.

2.- Un Centro Sociocultural público acorde á actividade do barrio e da súa poboación (c. 10.000h), de xestión compartida. Conversión progresiva do CSC da Trisca no centro de referencia para o proxecto de Barrio Amigable para as persoas maiores.

3.- Un barrio para todos e todas: plan de accesibilidade para o barrio e as vivendas (escaleiras mecánicas, ascensores); Área de Rehabilitación Integral para as contornas de Quiroga Palacios (Puente la Reina, Bispo Teodomiro, Batalla de Clavijo) e Home Santo (Rodríguez de Viguri, Betanzos).

4.- Posta en valor do Parque de Belvís e o seu patrimonio histórico e natural (arranxo de entradas, do mirador, restauración de muros, sinalización, apertura da curtidoría das Trompas cun proxecto de contidos de carácter cultural).

5.- Reinicio, desde cero, do asunto Casa da Xuventude a partir dunha filosofía diferente: exemplariedade da acción municipal, plan global para o parque de Belvís, avaliación das posibilidades…

6.- Apoio ao proxecto comunitario de Barrio Amigable para os Maiores e posta en marcha das accións que se decidan.

7.- O mantemento dos espazos públicos como filosofía. Queremos menos grandes proxectos de obra e máis mantemento e coidado=> plan anual de mantemento de rúas, mobiliario, servizos… que eviten a necesidade de grandes e custosas intervencións.

8.- Cumprimento do PXOM no referido á parcela dotacional da rúa Triacastela (parque infantil cuberto, aparcamento de residentes, escola infantil ou praza).

9.- Cumprimento das promesas feitas ao CEIP Santiago Apóstolo: patio cuberto, seguridade vial na contorna, renovación e modernización da súa estética e infraestruturas,… Revisión do mapa escolar deste centro para que os rapaces/as do barrio o teñan como o seu centro de referencia.

10.- Adaptación do Parque da Trisca á normativa europea (peche, pavimentos…).

11.- Cumprimento e seguimento efectivo dos pregos de condicións das licitacións das empresas de servizos (limpeza, solución de avarías). Tamén das obras e servizos desenvolvidos en espazos públicos por empresas de servizos (gas, telefonía).

12.- Apoio decidido e efectivo ás iniciativas veciñais de dinamización sociocomunitaria ou económica.

13.- Participación efectiva da veciñanza en todos os procesos que teñan que ver co barrio.

14.- Un Plan Especial para o Casco Histórico que limite a turistización da cidade (e do barrio) e que anime a pequenos emprendendores e familias a asentarse na zona e no barrio.

15.- Participación da veciñanza (ou os seus representantes) na redacción da actualización do Plan Especial e nas comisións posteriores -mesmo técnicas- de seguimento.

16.- Integración e mantemento da biodiversidade urbana no barrio.

17.- Supervisión do impacto ambiental (ruidos, vibracións) do tráfico rodado no corredor San Pedro-Concheiros e nas contornas de Santo Antonio e Belvís.

18.- Goberno transparente e participativo: publicación na web municipal das actas e os acordos de comisións como a Asesora de Casco Histórico e dos plenos e dos materiais previos para que a cidadanía poda opinar. Implementación na web municipal dun espazo para dar a coñecer todos os procedementos de exposición pública, con toda a documentación pertinente.

19.- Exemplariedade do goberno municipal no respecto á lingua, á promoción da igualdade, na atención á diversidade, no respecto ao patrimonio, na participación e integración dos maiores, no acceso á vivenda; introdución de criterios éticos e de sostibilidade social e ambiental na contratación pública.

E apéndice: inicio inmediato do arranxo da Avda Quiroga Palacios (comprometida en 2007) e a súa contorna.

Candidat@s, seredes quen de asumir estas propostas?

P.S. Tamén acordamos, visto o reducido aforo do Centro Sociocultural da Trisca, poñer o noso local á disposición dos partidos políticos para que nel se podan celebrar actos informativos ao longo da campaña electoral, aínda que o noso local non é agora público e non temos obriga legal.

23. Marzo 2015 · Categories: A Xuntanza

A pasada semana tivo lugar a nosa asamblea ordinaria correspondente ao ano 2015. Nela, ademáis de abordarse diversos asuntos de interese para a entidade e o barrio, procedimos á aprobación do exercicio contable 2014, o orzamento 2015 e a elección da nova directiva.

A xunta directiva ata as eleccións do ano próximo, queda constituída do seguinte xeito:

PRESIDENTE: Antonio Martínez Neira
VICEPRESIDENTA: Myriam Vidal Tomé
SECRETARIA: Mercedes Vázquez Bertomeu
TESOUREIRA: María Jesús Vázquez
VOGAIS:
Rocío Castro
Margarita Muíño
Santiago Rodríguez
Jesús Iglesias
Mada Meléndrez
Antonia Callón
Xosé Serén
Lucía Salgueiro

Este equipo reúnese todos os últimos martes de mes no noso local; é unha convocatoria aberta e que quen o considere oportuno pode achegarse para facernos chegar ás súas preguntas ou propostas.

Sobre as nosas contas e as actividades desenvolvidas durante 2014, mirade a memoria 2014, tal e como será entregada ao Concello.

Nestes días falase moito de proxectos de obra a executar no barrio nun futuro próximo. Xa sabedes que houbo algunha presentación destes temas do noso interese en espazos fóra do barrio.

Na semana que ven, teremos oportunidade de coñecelas mellor e falar sobre elas.

O luns ás 20.30h, convidamos á Concelleira de Desenvolvemento Urbano Sostible a achegarse ao barrio e falarnos dos proxectos que presentou a semana pasada en Fontiñas: Rúa dos Concheiros, ascensor de Triacastela e estacionamento en Rodríguez de Viguri (debaixo do Conservatorio).

Por outra banda, o mércores ás 18h no CSC da Trisca falaremos da renovación de Campo de San Antonio.

En resumo:

Luns, ás 20.30h no noso local: Concheiros, Triacastela, Aparcamento

Mércores, as 18h no CSC da Trisca: Campo de San Antonio

Foliada das Mulleres 2015 no barrio de San PedroUn ano máis a nosa Vogalía da Muller prepara un programa especial para coñecernos, recoñecernos e celebrar o 8 de marzo. Como o día 8 será domingo, os actos terán lugar ao longo da fin de semana, principalmente o venres:

- A partir do venres e como outros anos convidamosvos a colgar nas vosas portas, fiestras… un globo que nos visibilice coa mensaxe que prefiras.

- As compañeiras do colectivo «As da ajhulla» sairán á rúa para traballar e amosar algún dos seus traballos (venres ou sábado, por concretar).

- O venres a partir das 8 terá lugar a Foliada das Mulleres, aberta a todas as que queiran coñecer a outras veciñas, compañeiras e amigas e pasalo ben un rato xuntas.

- O venres, na Foliada, estrea mundial e en primicia do video rodado pola vogalía no Día do Barrio do ano pasado. Lembrades o de 2013: Qué ten de especial o barrio?

 

Sr. Alcalde:Vista Parque de Belvís seculo XX

Como seguimos agardando á reunión que solicitamos en maio do ano pasado para falar, entre outras cousas, da demolición da Casa da Xuventude e a posterior reurbanización da Praza do Matadoiro, queremos compartir contigo públicamente algúns aspectos que nos preocupan sobre esa intervención. Será como unha reunión virtual ou unha preparación para esa que, algún día, teremos ;)

Debes saber que a Asociación Veciñal A Xuntanza opúxose no seu momento á construción da Casa da Xuventude pois entendía que era unha idea puntual sen pensar no conxunto da valgada de Belvís que nós queríamos converter en parque; nunca entendimos ben o porque da súa construción e nunca compartimos o costume de traballar a salto de mata.

Agora tampouco nos opoñemos frontalmente á súa demolición pero hai moitas cousas que quereríamos saber antes de seguir adiante:

 • En que consiste iso de “abrir” o parque á cidade? hoxe conta con 9 accesos desde distintas zonas. Iso si, ningún está sinalizado, case todos precisan dun arranxo para unha mellor accesibilidade e seguridade, saneamento das hortas, alumeado,.. cousas que levamos anos pedindo. Non vemos isto no plan que se proxecta. Queremos abrir o parque? Fagamos un plan global da acordo co Plan Especial do Parque de Belvis, e do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica, e non só algo que quede bonito. Ou é queres que a xente de Belvís baixe á Porta do Camiño para entrar ao parque?

 • O Parque e a Praza son espazos de valor histórico e están protexidos pola Lei de Patrimonio Cultural. Como é que se pensa nunha intervención deste tipo sen ter en conta a historia da zona, o seu antigo uso como espazo de curtidorías ou carácter pechado do parque desde o século XVII? E sen pensar nos recursos arqueolóxicos da praza? Farías algo así na contorna da rúa das Hortas? Ou nos arredores da Catedral? Sen respecto ao patrimonio herdado, esta cidade non tería -nin ten- sentido.

 • A “apertura” é unha decisión unánime do Pleno Municipal, pero o xeito de executala é a túa responsabilidade. Estás disposto a seguir adiante co proxecto mesmo sen cumprir a normativa municipal, e demais lexislación sobre patrimonio? Que exemplo das a veciñanza que ten que ter permisos, proxecto, prospección arqueolóxica, obriga de usar certos materiais… para calquera obra dentro da zona do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica, mesmo para restaurar un galpón ou abrir unha porta? Si, todo isto afecta tamén á veciñanza de barrios como o de San Pedro e non só ao centro histórico. Con que cara imos pedirlle que cumpran a norma, non fagan obras ás agochadas e sexan respectuosos co noso patrimonio?

 • O informe histórico que temos di que a contorna da Casa da Xuventude e da Praza do Matadoiro poden agochar interesantes testemuños arqueolóxicos, porqué non aproveitamos todo este lío para sacalos á luz e poñelos en valor? É parte do noso pasado e coñecelo fará de nós unha comunidade máis forte e sensible; tamén axudaría a sacar aos turistas da contorna da Catedral, diversificar públicos… e esas outras cousas das que tanto falades os políticos.

 • Cal é o proxecto para a praza do Matadoiro? Estamos arrepiadas polas noticias sobre “accesos rodados” ao Parque de Belvís. Queres abrir unha rúa? Converter a praza nun aparcadoiro? Isto precisa dunha explicación pública e en profundidade.

 • E para as traseiras das casas da rúa de San Pedro? Cando se vexa o mal que están, quereredes arranxalas, ides pagar vós?

 • Pensachedes algunha destas cousas á hora de executar a “apertura” do Parque?

Poderíamos tamén poñer na mesa argumentos -que, como todos, son discutibles- como o despilfarro que supón meter agora 165.000 € en tirar o edificio e sabe Deus canto en reurbanizar a praza do Matadoiro. Non hai prioridades? Cando hai persoas sen emprego, expulsadas dos seus fogares ou que non poden comprar medicinas, estes proxectos deberían deixarse a un lado. As persoas deberían ser o primeiro e todo o que podamos facer por elas é pouco pois elas son a cidade.

Ou a conveniencia de que Santiago teña o que hai en todos os pobos de Galicia, unha Casa da Cultura con espazo para presentación de libros, actuacións de teatro afeccionado, exposicións de arte popular, salas de ensaio,.. todo iso que non cabe nos centros socioculturais do centro porque que están ateigados.

Aínda poderíamos debater sobre a idoneidade do argumento común para apoiar a demolición da Casa da Xuventude: é un edificio feo. Esa administración que nos obriga a manter cores, estruturas e materiais en zonas tan “normais” como a rúa das Fraguas tira un edificio porque non lle gusta? Pensaches, por un minuto, o que di isto sobre nós, como cidade e como veciñanza?

Ou a evidente necesidade de que a acción de goberno estea presidida pola transparencia e a colaboración entre quen toma as decisións e á cidadanía, que é a que elixe aos gobernantes e paga os seus xornais, porque neste caso botamos en falta un pouco de diálogo.

Estes son, xa o sabemos, argumentos discutibles pero en ningún caso deben ocultar que deberías dar resposta ás preguntas que facemos porque a nós parécenos inconcibible que o alcalde dunha cidade Patrimonio da Humanidade, premiada polo seu esforzo colectivo (técnico, fiscal e emocional) na conservación do patrimonio herdado, poda presentarnos e intentar levar adiante o que a día de hoxe é un simple proxecto de demolición sen proposta clara para o día despois nun espazo que é dúas veces Patrimonio da Humanidade.

Nós só queríamos falar disto e propoñer que paremos esta loucura, falemos, pensemos e -chegado o momento- retomemos o proxecto seguindo unha folla de ruta presidida polo que deberían ser os piares básicos do goberno desta cidade: o sentido común, a planificación e o respecto ao patrimonio herdado.

Asociación Veciñal A Xuntanza. Xunta Directiva

Retomando as enerxías do novo ano, temos para vos dúas propostas:

Obradoiro de meditación transcendental, a cargo de Zinnia Maravell

Terá lugar os xoves de 19 a 20.30h a partir do 5 de febreiro.

É unha actividade gratuíta, agás os 2€ de achega para o local.

Para anotarse: cmszinnia@gmail.com

Corte e Confección, a cargo de Susa

Abrese un novo semestre nos dous grupos: martes e xoves de 18 a 20h.

Prezo: 27 €/mes

Para anotarse: 606 985 280 ou info@axuntanza.org

Nos dous casos a inscrición é de 10 € agás para socios/as e para quen xa estea matriculada no curso 2014-15

Moito temos falado deste asunto nos últimos anos e, con moita intensidade en tempos recentes, así que a Xunta Directiva quere deixar claro o seu posicionamento ao respecto de todo este proxecto e, de paso, convidar á veciñanza á reflexión sobre algúns aspectos sinalables.

A configuración do actual parque de Belvís ten moito que ver coa súa historia (pdf) , por canto é unha paisaxe que chegou a nós como fosilizada; hai que ter en conta esta carga patrimonial da valgada á hora de deseñar proxectos que directa o indirectamente se relacionan con ela. En atención á súa singularidade está protexido non só polo Plan Especial da Cidade Vella senón por un Plan Especial propio.

Nas últimas décadas foi obxecto de intervencións, unhas máis discutidas que outras e pola nosa parte (pdf) buscamos -e niso estamos- que se poña en valor e, sobre todo, que teña a atención que merece.

Á vista do plan do actual goberno municipal, nós fixemos unha rápida avaliación da situación do parque, da súa función na cidade e no barrio, do edificio da Casa da Xuventude e, mesmo encargamos un pequeno informe histórico (cuxas conclusións, algo sorprendentes, podedes ler aquí (pdf).

Á vista de todo isto:

O que nós vemos

 • Nestes días complicados para moitas persoas, non é prioritario nin urxente meter 160.000 euros (máis outros tantos polo menos para arranxar o sitio) neste asunto. Se queren facer obra, hai no barrio intervencións de primeira necesidade que poderían solventarse con eses cartos e noutros barrios hai tamén moito que solucionar. Hai que distinguir entre o conveniente, o necesario, o prioritario e o urxente e o certo é que nestes días, unha intervención deste tipo non é urxente nin prioritaria; se cadra, tampouco necesaria.
 • A Casa da Xuventude é unha infraestrutura que pode servir á cidade. Non é moi bonita, certo, pero ten posibilidades e, sobre todo, hai usos para ela. É descoñecida e infrautilizada porque a súa usuaria (a Xunta) non foi quen de abrir o espazo á cidadanía xeral; con todo, entre a xente moza da zona é un referente relevante.
 • O concello -equipo de goberno e pleno- debería ser o exemplo no que mirarnos á hora de protexer o noso patrimonio, á hora de cumprir as normas e no momento de contemplar proxectos transformadores. Por isto, non debería:
  • Baixo ningún concepto pensar, deseñar e executar unha intervención que se concreta só na demolición dun edificio incluído nos ámbitos de protección da Cidade Histórica e do Camiño de Santiago. Qué filosofía de conservación patrimonial é esa? A de tiro o edificio porque podo e logo xa veremos?
  • Levar a cabo ningunha intervención nestes ámbitos sen os necesarios estudos históricos. Non é de recibo que o único estudo científico sobre a contorna sexa o que encargamos nós. Este é un arrabalde urbano e que, polo que se ve no informe, a súa historia está por escribir. Cómo se pode pensar en meter maquinaria pesada ou refacer unha praza sen explorar mínimamente a súa historia? Non poderíamos aproveitar a obra na praza para sacar á luz e poñer en valor a historia da zona? A cidade é algo máis que a catedral e as rúas nobres!.
  • Tirar un edificio sen tramitar ao tempo o proxecto de arranxo posterior. Esta é a norma que obriga a todos os propietarios do Plan Especial, e o Concello debería dar exemplo pois eses papeis son necesarios mesmo se queremos derrubar un galpón nas traseiras das Fraguas para facelo máis grande.
  • Pensar no inmediato e deixar algunhas cousas para despois (por exemplo, o penoso espectáculo que darán as traseiras da rúa de San Pedro, que nós ben as vemos).
  • Xustificar a demolición dun edificio e a desaparición dun equipamento dicindo que é feo (!). Deixando a un lado que este é un criterio subxectivo, alguén pensa na estética do centro de saude, do colexio ou mesmo de máis dunha oficina municipal?
  • Pensar que a mellor solución é a primeira que se nos ven á cabeza. Queres abrir o Parque á cidade? Pensa as posibilidades, avalía as alternativas e pon en marcha a solución máis axeitada.
 • É incrible ver, como desde o Concello, se fan cousas que a ninguén máis lle están permitidas. Nos asuntos patrimoniais e ambientais, son as institucións as que deben dar exemplo; como senón pode pedirse á cidadanía sensibilidade, respecto e cumprimento da norma?


O que se debería ter feito

Segundo nós o vemos, todo este lío debería terse pensado e executado doutro xeito; sobre todo, con outra lóxica. Habería que planificar a partir do deber ético do Concello a respecto dos bens colectivos (cartos e patrimonio histórico), que debería ser sobre todo exemplarizante pois non se pode esixir á cidadanía o que unha non está disposta a cumprir (optimización dos recursos públicos, respecto á norma, actitude positiva cara ao noso patrimonio histórico, pensamento máis alá do inmediato e individual, …).

Así:

 • Habería que comezar por preguntarse sobre esa a necesidade de “abrir” o parque de Belvís: ten moitos accesos e desde moitas zonas diferentes. É necesario outro? Pode discutirse, pero non vemos un proxecto coherente que responda a este obxectivo (proposta de sinalización dos existentes, mellora da súa accesibilidade…).
 • Tamén sería conveniente preguntarse para que queremos abrilo: o parque é un espazo sobradamente coñecido pola veciñanza. Queremos darlle máis e mellor uso? Arranxemos o seu mobiliario, fagamos del un verdadeiro corredor peonil entre Fontiñas e o Ensanche (mellora da seguridade peonil, alumeado, itinerarios, sinalización…) Hai algún outro uso futuro que precise da demolición do edificio?
 • O parque de Belvís ten un Plan Especial que protexe o espazo pois é de singular valor ambiental e patrimonial. Porqué? Entre outras cousas porque nel se conservou case fosilizada a paisaxe antiga de hortas e sendeiros, de valados e de antigas construcións. Queremos abrilo á cidade? Poñámolo en valor no seu conxunto, como zona verde e como espazo histórico. Onde está o estudo a este respecto? Onde o plan para os estudos arqueolóxicos, sinalización informativa…?
 • Á luz destas premisas é cando se debería avaliar a conveniencia de demoler a Casa da Xuventude e arranxar a Pza do Matadoiro e sopesar os pros e os contras. O parque conservouse porque está pechado e separado da cidade desde o século XVII, podemos traizoar a súa esencia histórica? Faríamos isto noutra zona do Plan Especial, por exemplo, nas Hortas ou nesa casa da Quintana que estreita a saída? a súa configuración urbanística é posterior á Pza do Matadoiro, porque non? Para qué? Como substituímos ese ambiente pechado?

Se, chegadas a este punto – avaliamos as posibilidades, cun plan de usos e posta en valor que respecte o sentido patrimonial do territorio, cos estudos históricos que o avalen…- a decisión que se considera axeitada é demoler a Casa da Xuventude, aínda nos faltaría solucionar:

 • Podemos aproveitar a operación “abrir o Parque” para conquerir para a cidade un novo recurso cultural e turístico investigando o potencial arqueolóxico da Pza do Matadoiro e a contorna inmediata do edificio? O estudo histórico preliminar é contundente a este respecto: estamos falando do que pode ser -ou non, haberá que velo- un xacemento singular.
 • Avaliar o impacto que esa nova entrada ten no conxunto do Parque (mobilidade, usos, servizos…)
 • Preparar e tramitar a un tempo -como teñen que facer o resto dos propietarios- os proxectos de demolición e arranxo posterior, que deben atender á singularidade da zona.
 • Organizar convenientemente a loxística de todas estas intervencións e ver que danen o menos posible o espazo infantil, os sendeiros, o manancial da fonte, …
 • Pensar desde o inicio no día despois e preparar un plan para o arranxo das traseiras das casas da Rúa de San Pedro. Porque, que vai pasar cando todos vexan o que nos vemos cada día? Obrigarán á veciñanza a arranxalas? Terán que facer as obras do seu propio peto?

Á vista disto, é evidente que a idea de “abrir” o Parque de Belvís está moi, moi verde pois a día de hoxe se concreta, simplemente, na demolición da Casa da Xuventude e en 20.000 euros para sementar herba no burato que vai quedar.

Por isto, levamos meses pedindo, un alto; é necesario parar tomar folgos, reflexionar, pensar un proxecto coherente e logo actuar.

Iniciamos o ano 2015 retomando as nosas actividades, neste caso as aulas de Lingua de Signos, agora con un horario máis acaído.

Aqui tes unha oportunidade que pode ser interesante para o teu traballo, para mellor comunicarte con ese amigo/a con dificultades auditivas ou, simplemente, para ampliar as túas facultades comunicativas … todos e todas temos moito que dicir e que escoitar.

O grupo comezará a funcionar o 15 de xaneiro e as clases serán os xoves de 20 a 21.30h, coma sempre, da man de Galensigna.

As aulas serán no noso local (sala de arriba) pero para anotarse hai que contactar con eles via mail ou telefono (615674023)

 

Lembramosvos tamén que hai outras actividades con prazas libres nas que aínda podedes apuntarvos, tanto para desenvolver novas habilidades (corte e confección, ganchillo, cerámica, debuxo e pintura..) como para facer algo de exercicio (pilates, ioga, zumba).

 

Finalmente o xoves pasado tivemos a tan agardada reunion con Tereixa Gutierrez, concelleira de Urbanismo, parques e unha morea de cousas.

Deixamoslle unha longa relación en papel de todos os asuntos pendentes e das mil e unha cousas que vemos necesarias (desde arranxos puntuais de rúas a reposición de papeleiras, podas de árbores, etc.) porque non da o día para falar con detalle de todo.

Falamos con maior profundidade destes asuntos:

 • Obra de Quiroga Palacios:  deixamoslle claro que non nos gusta o xeito en que se manexou este asunto, pois vimos os planos cando a obra xa está en licitación e non hai lugar a propoñer melloras substanciais. En todo caso, dixonos que está en contratación (xa o sabiamos) pero non se presentará ata que estea rematado o proxecto de Batalla de Clavijo, que é do mesmo equipo e seica hai algun asunto que coordinar antes de facer publicos os proxectos; en calquera caso, deberia comezar en xaneiro. Entendemos que antes virán a presentala e discutila coa veciñanza tal e como se comprometeu María Pardo e ela mesma, en xullo.

Ao fío disto, falamos e discutimos a conveniencia de deixar como está unha das beirarrúas do Seminario pois pensamos que é necesario planificar e ordenar os estacionamentos do barrio e deixar de intervir ao chou. Queremos mellores beirarrúas e mais anchas pero non podemos esquecer que a veciñanza ten coches e por aqui non hai onde metelos pois non hai moitos estacionamentos legais e fiscalmente transparentes. En todo caso, aquí tendes o que nos pensamos deste proxecto.

 • Batalla de Clavijo: seica están preparando un proxecto -ainda non rematado- de arranxo integral pois os servizos da rúa están nun estado bastante lamentable. É obra bastante complexa pola topografía da rúa. Non se fará ao mesmo tempo que Quiroga Palacios senón que serán consecutivas.
 • Rúa de San Pedro: siguen pendentes as papeleiras, trafico,… non esqueceron estas cousas. Acordamos mover cara á rua a sinalización do bus, xa que para no medio da rúa, abaixo. Repensarán a praza de minusvalidos que hai enfrente e que non deixa traballar aos camións do lixo; igual hai que movela un pouco para un dos lados. Do que falta…, seguimos trabajando en ello
 • Mobilidade no barrio, obras: ao fío da obra de Quiroga Palacios reclamamos unha planificación conxunta do estacionamento no barrio. Unha vez establecidas zonas de aparcamento sería o momento de comezar a ampliar beirarrúas e retirar os coches, que están un pouco por todas partes, a zonas delimitadas e gañar espazos efectivos para peóns e mesmo deixamos caer que non seria mala idea facer un parking baixo a Avda de Lugo, desde Triacastela ata Quiroga Palacios, para dar servizo ao barrio e aos residentes.
 • Unha vez mais, pedimos a instalación dun ascensor para a rúa de Triacastela -investimento mais necesario que o do Matadoiro- imprescindible para unha correcta conexión do barrio (e parte da Almáciga) co noso centro de saúde.
 • De refilón, enteramonos de que por fin hai unha idea de facer un aparcamento «disuasorio» na parcela que hai en Rodríguez de Viguri debaixo do Conservatorio.
 • Casa e Praza do Matadoiro: como sabedes nos xa estivemos contra a construción do edificio; a día de hoxe entendemos que non é o momento de facer este importante investimento e que a cidade (e o barrio) temos outras prioridades e que, mesmo podería ser posible abrir dar acceso ao parque sen tirar esa casa e que ben podería empregarse unha infraestrutura deste tipo para uso da cidade (asociacións culturais, por exemplo).

Tampouco vimos desta volta o proxecto de demolición ou o de «reconstrución», un porque non o tiñan alí e o outro porque non está feito (!!). Prometeron que nesta semana ou a que ven seríamos convocadas outra vez para revisalos.

Para nós -máis alá da dubidosa legalidade de aprobar unha demolición sen o proxecto de «reconstrución»- esta idea ten varios problemas:

1.- é insolidario gastar hoxe cartos nunha obra que é máis estética que outra cousa. Máis alá de que o edificio non é moi bonito e de que todo o mundo quere tiralo, non recibimos outra explicación para este proxecto. A verdade é que preferimos obras de mellora da mobilidade dos maiores ou máis axudas ás persoas en dificultades económicas. O bonitismo pode agardar.

2.-  é evidente que non se avaliaron outras posibilidades para abrir o parque á cidade como, por exemplo, integrar o propio edificio (renovado) na solución. A proposta do concello é, neste sentido, algo rancia, como doutro tempo.

3.- non temos claro o proxecto de demolición e como se van sacar os entullos e como se vai protexer o parque e a Fonte do Matadoiro (das máis antigas da cidade) nese proceso.

4.- Non sabemos que queren facer despois e non queren ter en conta a nosa proposta de aproveitar todo o lío para avaliar o potencial arqueolóxico e patrimonial da praza e a contorna do edificio. Parece que será algo estético. É un pequeno insulto á nosa memoria e ao legado patrimonial do parque de Belvís, que é moito máis que un espazo verde.

5.- A apertura do parque deixará á vista a imaxe «pouco estética» das traseiras das casas da rúa de San Pedro (nós xa a víamos, pero…) e o mal estado dalgúns muros. Tememos algunha operación de limpeza de cara que implique custes á veciñanza e isto hai que pensalo e programalo desde xa aínda que, polo visto, nin se lles ocurrira. Non é bonito ter unha idea feliz e logo meter en danza a todo o mundo.

En fin, unha vez máis falta planificación. E danos igual que todos os grupos municipais aprobaran a proposta, así non ten sentido.

celebrex drug class cialis rx coupon paypal overnight cialis cialis cause snoring cialis lilly 20 mg erythromycin dental uses lisinopril 20 mg bid mexico pharmacy viagra lexapro 20mg pills 40mg cialis online kamagra soft 50mg cipro basic 250mg generic propecia difference buy 3 dosage zithromax viagra pill splitting cipro 5 oral suspension generic option valtrex price propecia prescription pfizer viagra 300mg 100 mg viagra better order zithromax uk cheapest cialis uk kamagra .uk.co xenical user feedback nexium drug mechanism propecia 1 mg effectiveness cialis 50mg philippines clomid 150 mg multiples buy generic nolvadex 400 mg. viagra clomid 50mg bula super kamagra tablet costumi di cipro viagra canada francais paxil versus wellbutrin scrub typhus doxycycline wellbutrin diet pills viagra pharmacy cyprus zithromax 4 tablets use cialis women lexapro highest mg principio ativo buspar viagra belgium buy nolvadex 40mg day fertility tablets clomid fastes viagra delivery buspar type drug lasix natriumausscheidung clomid sale europe cialis kaufen europa prednisone uses allergies ordering zithromax online viagra canadian reviews cialis 100mg. online cytotec 200 mg uso online fake levitra cialis online order viagra germany price lichen planus doxycycline metformin muskelkater cialis overuse of mg propecia augmentin 1000 mg duo generic augmentin dosage the buy levitra generic cialis pink diflucan 200 mg dogs online cialis satis viagra 250 mg cost of doxycycline propecia finasteride generic augmentin 875 mg suspension alprazolam versus propranolol museo bizantino cipro modo uso levitra actavis hydrochlorothiazide 12.5mg diflucan nausea buspar and erythromycin celebrex like drugs 5 mg cialis free viagra sale review buying viagra goa levitra causes glaucoma viagra genuine cheap pharmacy levitra medicare cialis 20 mg cialis instructions 20 mg cialis generic wiki cipro 500 mg wikipedia viagra buy now propecia price uk prednisone uses copd cheapest viagra canada pharmacy viagra cost order cialis sample cialis 20 mg 8 comprimidos natural viagra usa lisinopril good drug muscle spasms bactrim zovirax pills breastfeeding prednisone drug facts looking viagra pill free viagra pfizer buspar prozac together brown tablet 20 viagra lasix 500mg tablets valtrex pills dosage prednisone tablet 477 buying safe viagra zovirax cost treatment zithromax and montelukast pin viagra india prednisone for nausea diflucan 100 mg used posologia lasix 25 mg viagra aus ungarn metformin 850 mg preis lexapro drug dependence buspar phobie sociale lisinopril drug category wellbutrin xr kaufen cipro nail fungus buspar yahoo answers walmart prescription levitra cialis price secure doxycycline 100mg dairy pill valtrex 500 mg lisinopril cough uk doxycycline nausea chills medicaments cialis 5mg viagra 100mg cijena cialis de 0.5 mg wellbutrin prescriptions online propranolol causes diabetes viagra buy safe prednisone 20 mg rash strattera discounts coupons celebrex cause gas kegunaan cytotec tablets ejactulation using viagra nolvadex tren use 200 mg diflucan different generic viagra lasix colombia 20 mg periostat doxycycline 20mg uk supplier cialis costo augmentin antibiotico lasix oral suspension gnc viagra canada zovirax suspension varicella sportsmen use cialis cytotec tab 200 mg nervousness and viagra zovirax tablets malaysia lisinopril cost metformin muskeln zoloft canada propecia 5mg discount prices viagra doxycycline online lexapro 10 mg turkcesi cialis sverige generic buspar negative reviews metformin 850 mg gewichtsabnahme celebrex and tinnitus discount viagra quantity augmentin posologie sinusite viagra usa brand 50 mg clomid failed erythromycin fusspilz canadian costco cialis custa cx viagra shoppersdrugmart viagra buy viagra france get off synthroid phenergan pill brend cialis price uk viagra prices viagra tablets uk. 5 mg cialis works clomid 200mg success phenergan usage cipro 30mg flagyl plus cipro qualitest lisinopril 10mg greenstone pfizer zoloft levitra user 2.5 mg cialis form multi focus lasix dzialanie tabletek cytotec orlistat alli tablets viagra 50 100mg zithromax prescription cost indian generic viagra viagra spain online lexapro usa levitra 20mg 8 st buspar alcohol consumption costco prescription cialis discount brand viagra lexapro untuk apa prednisone headache nausea cialis 10mg price wellbutrin manufacturer canada posologie viagra 50 mg propecia causes ed cialis ausprobiert get lisinopril online nolvadex 5 mg cytotec generic lexapro and menopause augmentin duo 250mg buy cipro cheap prices of celebrex phenergan 5mg 5ml viagra generic legitimate lisinopril drug insert nolvadex uk forum cialis 20 mg headache bactrim per discus prednisone mood disorder erythromycin pertussis treatment levitra online costco glucophage purchase online viagra generico la viagra users discussion priligy in canada zoloft from canada levitra used for steakhouse viagra trangle oral prednisone 10 mg precio cialis 5mg augmentin 250 mg bijsluiter clomid 50mg walgreens buy amoxil 250 mg viagra unusual uses cialis cheapist cialis 5 mg ceny buspar transdermal patch generic for glucophage indian valtrex canada cialis 20mg celebrex 200 mg online cialis toronto buy online ordering viagra generic levitra valif tesco levitra online zovirax costo propecia famous people lexapro 10 mg enough cialis tomar 10 mg buspar worry clomid shipped overnight famous indian viagra clomid 50 mg prescription drug category strattera lasix causing hyperkalemia lisinopril price 10 mg cheap lisinopril hctz generic viagra affiliates cheap propecia nz common buspar dosage xenical orlistat drug starting 20 mg lexapro viagra tablets used diflucan the pill viagra may cause levitra online rezeptfrei cuanto sale cytotec viagra drugstore.com 25 mg clomid pct lasix 40 mg infarmed 250 mg metformin pcos kamagra 100 mg upotreba generic dapoxetine 60mg diflucan 10mg usage cialis 5mg us viagra pharmacy 300 mg of wellbutrin xenical uk cheap zithromax 500 mg pulver xenical shopping online secure cialis online priligy buy singapore get xenical online cialis brussels buy legitimate cialis metformin buy online minister uses viagra viagra pricing us lisinopril mg cialis 20 mg 6 25 prescription price propecia viagra 4 tablets buspar pregnancy safe viagra indiano cialis dad 5mg lisinopril generic cost cialis 100mg. price discount cialis free efectos cialis generico clomid pct price zithromax dose pertussis amoxil suspension cmi cipro flushing wellbutrin generic canada generic lexapro list simvastatin plus viagra cialis boots cost celebrex drug analysis indian country viagra cheapest levitra deals lexapro 20 mg pricing buy zoloft canada quanto custa lasix order xenical australia viagra 25 mg бrak kamagra polos uk zithromax drug indications viagra online paypal phuket cialis viagra rx canada viagra 100mg cost prednisone 2.5 mg tablets buspar worth it viagra ireland customs diflucan 50 mg advantages sinoretik lisinopril 20 mg cialis 20 mg 10 pills canada levitra safety prednisone dogs online lasix costo clomid tabs 50 mg recreational levitra use vente kamagra 100mg priligy online purchase lexapro withdrawal 2.5 mg infectious mononucleosis erythromycin generic cialis potency viagra too buy levitra 20mg 4 stuck lexapro 20 mg size zovirax chemist warehouse erythromycin suspension compound generic zovirax ingredients viagra sample generic usp prednisone tablets 2014 5mg lexapro stopping drug fever lasix celebrex price coupon cialis generic 40 mg. avis kamagra plus 1000 mg zithromax overnight glucophage tablet 500 mg buy zovirax 4.5g take 2 cialis 20mg. buy brand valtrex xenerx vs cialis viagra price pkr getting clomid prescription lisinopril uses of diflucan 150 interazione pillola buspar common dose diflucan 250mg Cialis 90 Tabs lexapro buspar combo boots cialis online bactrim na wirusa viagra online patika viagra india himalayas levitra 20 mg paypal dubai pharmacy cialis citalopram plus escitalopram wellbutrin 300 xl generics lexapro 2mg purchase cialis noprescription generika cialis 50 mg pcos clomid 150 mg viagra cause head zoloft pill identification canadian viagra overnight lisinopril pill blue uso del zovirax target propecia price zoloft drug recall mustang generic viagra doxycycline uses horses doxycycline nausea fever cialis comparative prices clomid uk pct buy valtrex viagra chew tabs cipro leukopenia zoloft muscle stiffness 80 mg prednisone daily cialis kaufen nachnahme metformin cheap price generic propecia shedding prednisone uses chemo 25mg viagra pills levitra prices uk viagra causa diabetes kamagra 100mg ervaringen bactrim tablets dosage levitra film tablete periactin online canada celebrex 200 mg tabletki levitra 10 mg pill order propranolol buy levitra 30 pills buspar or klonopin doxycycline 100mg cats metformin bluefish 850 mg prescription viagra coupons get viagra uk buy 100mg viagra strattera 40 mg alcohol staphylococcus lugdunensis bactrim xenical 500mg zithromax buy generic lexapro facial blushing doxycycline 200mg cena xenical sales uk phenergan iv push crushed up zoloft cialis jelly sale cytotec 200 mcg price viagra generika 100 mg buspar dosage sleep buy viagra vgr actos versus metformin zithromax suspension cost buying viagra singles nolvadex tamoxifen order strattera generic approval prescription for cialis viagra canada vancouver zithromax 500mg 3 days normal price viagra cialis 10 mg sweden maximus cialis augmentin 500mg 125mg viagra brand overnight metformin 500 mg tabletki cost viagra pill canada viagra headquarters levitra dose rxlist viagra buy usa costo zoloft 50 prednisone and hyperacusis adipex wellbutrin together metformin sr 500 mg canada pharmacy strattera periactin 4 mg used rosiglitazone plus metformin wellbutrin causes hypertension levitra austria orlistat canada alli viagra samples canada nolvadex get metformin gsk 500mg cheap viagra edu cheap viagra day viagra singapore buy 4 pills of cialis parduodu viagra uk buy propecia pharmacy strattera price cialis uk delay lexapro from india lexapro cost help cause viagra glucophage rxlist doxycycline dispersible tablet datena usa viagra crushed wellbutrin sr bactrim and flushing nexium 40mg spain levitra 10 mg canada assistance getting lexapro about viagra 800mg cialis confusion Buy Levitra pill prednisone uses skin obese sous clomid amoxil 250 mg price cheap viagra tablets xenical 120 mg fiyati valtrex tablet size viagra flushed face cialis lavitra order lexapro muscle stiffness levitra als schmelztablette doxycycline cause tinnitus cialis prescription cheap 800 mg gold viagra buspar nursing ibuprofen valtrex together using liquid cialis viagra tablet effects online viagra 100 pro metformin 850 mg buspirone amitriptyline chinese clomid tablets walmart generic propecia generic viagra nederland zovirax 800 mg precio propecia generic proscar order cialis prescription cialis tabletke lexapro eating disorders viagra pussy.com viagra 100mgmetropolol uk medix priligy metformin 1000 mg spc walgreen cialis price buy deltasone prednisolone buspar metabolism cipro 500 mg nedir nexium 5mg zoloft 25 mg color nolvadex generic cheap white viagra 100mg metformin er 750 mg 143 veterinary use cialis walmart cialis price valtrex online prescription buspar online order prescription order propecia generic augmentin dosing prescription zovirax cream wellbutrin 37.5 mg costo cialis 2 5 mg nexium 40 mg wholesale strattera 60 mg atomoxetina cheap viagra wholesale cytotec dangerous drug cialis manufacturer discounts doxycycline tabletter metformin 850 mg tds viagra 100mg bijsluiter erythromycin 250 mg effectiveness viagra price comparison nexium globus hystericus cialis 15mg halflife cialis tablets usa cialis generico guadalajara metformin 1000 kaufen generico viagra chile nexium tablete cena online kamagra paypall viagra buy turkey zithromax 250mg israel odchudzanie tabletki xenical buy kamagra poland students using viagra augmentin iv infusion use viagra drug wellbutrin xl dangerous lexapro 20 mg controlled viagra india herbal levitra sale 5mg nexium 75mg buying valtrex uk strattera capsules 40 mg generic metformin online clomid 100mg ervaringen clomid prescription information costo cytotec bolivia hydrochlorothiazide cause sweating gebruiksaanwijzing cialis 5mg cipro xl buy nolvadex 60mg priligy pills buspar tension headaches 1500 mg metformin conceive cialis sus efectos celebrex use pain cialis pills online generic propecia sandoz clomid uk order nuova pillola viagra zoloft cause stroke is bactrim crushable buspar cognitive effects cymbalta lexapro together dose augmentin sinusitis tapering prednisone 40 mg amoxil syrup 250mg buy doxycycline periostat cipro uses uses viagra sales online levitra orodispersible 5 mg intravenous bactrim online propecia subscription nolvadex andarimedex cheap metformin 750 mg er zoloft drug information online viagra cheap metformin drug screen cialis get pregnant erythromycin s aureus nexium online apotheke viagra tabletes lietuvoje cheapest viagra 100mg augmentin cause headaches viagra in indianapolis propecia principle muscle welche viagra kaufen levitra generic 20 mg celebrex sinus faer cialis prices viagra generico spagna percription viagra cost can kamagra dangerous nexium mups 40 mg cheap viagra japan xenical uk pharmacy lasix continuous drip everyday use cialis bactrim ds purchase uso celebrex 200 mg 3000 mg viagra skusenosti cipro price list price viagra women nolvadex online uk lisinopril mepha 5mg get wellbutrin prescribed metformin 500 mg 12 cheapest cytotec sinus diflucan dosage kamagra jelly 100mg prednisone tablet dosages viagra pills uses 150mg clomid follicles erythromycin resistance bacillus amoxil 100mg cheap viagra yahoo viagra drug sheet synthroid de 50mg cialis 20mg melbourne comprare viagra online prednisone plus vicodin librax and buspar wellbutrin canada cheap new prices cialis cheap price propecia overus of viagra metformin drug testing metformin 250 mg tablets erythromycin 500 mg mk cialis prices 5mg cytotec monterrey costo strattera drug classification tetracycline price philippines zovirax tablet pregnancy lisinopril 40 mg dizziness tetracycline 500 mg acne dapoxetine cost india lisinopril dosage 40 mg diflucan 50mg capsules generic cialis sweden using clomid age 50 kamagra tablets india lexapro overdose mg vitreous detachment cialis cialis online prescriptions buspar prn generic cialis 10 mg levitra kaufen 10mg propecia ou generico prednisone 9 mg daily buspar postpartum depression metformin generic problems bactrim 400 80 mg erythromycin 250mg phap buspar delayed ejaculation cialis notice20mg 4000 mg augmentin viagra 100 mg information makan clomid 100mg propecia finasteride uk levitra 20 mg sale doxycycline hyperacusis nexium us launch online genuine viagra get levitra prescription walgreens cost levitra buy doxycycline 100 online lexapro generic identification lasix come usarlo everyday cialis use viagra 100mg erfahrung synthroid prescription assistance lexapro recreational uses doxycycline contraceptive pill 200 mg dose zoloft nexium 20 mg comprimidos flagyl cipro nausea bactrim suspension shqip cipro xl drug intravenous bactrim dosage lexapro 10mg long cialis online consigli 50mg viagra reviews metformin canada paypal purchasing clomid online males using clomid wellbutrin plus pristiq celebrex muscle spasm 200mg generic cialis viagra online register bactrim suspension 800 mg clomid quanto costa levitra ship overnight low priced cialis cialis 2.5 mg prices valtrex dosage generic generic viagra business wellbutrin generic a 102 clomid 50 gm sale cipro augmentin together cheap lisinopril prednisone 20mg bula xenical australia cost diflucan male thrush metformin drug dose costa rican cialis prednisone tablets skin cialis 100 mg 10 tablett chinese viagra pills india viagra delhi erythromycin 800 mg zoloft cns drug celebrex causing anxiety cialis india buy augmentin injection cost vibrox doxycycline uk sale propecia 1 mg order zithromax azithromycin doxycycline 100mg 400 tablets 1000 mg cipro gonnorhea is ozpills cialis order lasix furosemide cytotec uso seguido xenical pills suppliers lexapro canada levitra overnight metformin 1000 mg tablets cialis prezzo 5mg drugs like lisinopril buy bactrim septra lasix 500 tablet augmentin cause gas cialis kaufen mallorca zoloft espanol 50 mg cialis film tablete order viagra man nolvadex sale pct lexapro 5mg alcohol cipro 5oo mg augmentin comprimate 875 mg synthroid mg mcg propecia uk review generic nexium when buy female cialis tetracycline hydrochloride usp buspar dosage amount lexapro generic bloating lisinopril white pill prices levitra 20mg lisinopril hctz tabs doxycycline 150 mg dosage order nexium uk advil pm buspar lasix 25 mg pills buy kamagra melbourne viagra soft pills prednisone 8mg uk recreational wellbutrin use viagra 800mg usa generic viagra cz cialis 5 mg occasionalmente zovirax tabletten preis tablets viagra price oral zovirax uk nexium wholesale price generic lexapro coming buy cialis florida buspar directions use doxycycline 100mg alcohol buspar discussions buspar zombie celebrex 200 mgm metformin tablets glucophage generic viagra plus levitra generico ems strattera price costco lexapro buy generic buspar message board beipackzettel lisinopril 10 mg cheap generic zoloft propranolol 40 mg sr safe canadian viagra prednisone buying online prednisone rash use generic lasix pdf cialis 30 lu 100 mg canadian pharmacy zithromax effets cialis 5mg xenical bestellen online cialis 5 mg information celebrex recreational drug clarithromycin versus erythromycin stopping prednisone use cialis prices canada viagra 50mg erfahrung prednisone pill 50 92 buy viagra riga bactrim common uses rischi cialis generico xenical tabletes medicamentos zoloft 50 mg augmentin 25mg cialis ed pill buspar melatonin neurogenesis buspar and vicodin taking 80 mg lexapro hctz 12.5 lisinopril 10mg viagra canada cost nexium dr price buspar available generic generic viagra discreet usos de zoloft 100mg viagra effects discount cialis coupon chennai viagra price cialis 5 mg provato medicamentos lexapro 20 mg nexium customer viagra substitutes uk zovirax cream canada cialis 50mg todalafil treatment augmentin tablets flomax cialis together zoloft price us purchase viagra china reducing lexapro 20mg augmentin 457 mg prospect buspar eye problems wellbutrin mushroom interaction generic bactrim cream buspar yeast infections gnc generic cialis amoxil 250mg 5ml arthentic cialis tablets prednisone 5 mgs pharmacy online levitra overdose lisinopril 20 mg nexium 10 mg praf buspar cost buspar problems order zovirax ointment buy cipla clomid viagra pills means buspar vikt doxycycline 100mg dogs lisinopril hydrochlorothiazide 10 12.5mg purchase doxycycline online nexium sobres 20 mg canadian supplier viagra augmentin tablet sizes wellbutrin xl 200 mg augmentin generic doxycycline antibiotic 100mg sample viagra pills propecia sales annually prednisone interaction medicamenteuse zithromax prescription information thailand pharmacy cialis gaudeamus igitur viagra levitra 20 mg zararlari prednisone 15 mg dosage viagra cobra india wellbutrin generic maoi medication nexium used kamagra 100mg sk lexapro patent canada generic viagra 50 mg 50 cialis tablets use doxycycline harm fetus propecia ja raskaus nolvadex order online testo costituzione cipro strattera 80 mg cost 100mg diflucan zoloft ativan together lexapro para tinnitus costo compresse cialis levitra 20 mg billiger strattera de 80 mg clomid temperatura basale crush valtrex pills lexapro causing nausea cost propecia singapore kamagra in uk 250 mg of phenergan cheap viagra professional viagra drugs test viagra from pfizer cialis online 2.5mg prednisolone causing depression 20 mg to levitra nolvadex 20 mg kaufen prednisone calibrator tablets levitra sinusitis buy xenical singapore valtrex pill image apollo pharmacy viagra cipro liquid price thuoc nexium 20mg lisinopril 40 mg walgreens prednisone 20 mg tablet viagra price pakistan cipro antibiotic usage nexium 40 mg prospektus lisinopril uk prednisone foot fungus 125 mg viagra xenical 120 mg nedir fibrocartilaginous embolism prednisone propecia pill cost viagra costs 2011 lasix 80 mg iv metformin eating disorders wellbutrin and tussin buying clomid pct buspar anxiety depression pret augmentin 1000 mg viagra cuspid erythromycin base price celebrex 200 mg drowsy viagra india 100 75 mg wellbutrin dosage levitra price list sniff buspar buspar nhs legal kamagra 100mg celebrex cause swelling lisinopril generic prinivil cialis online websites kamagra apoteka banjaluka chewing viagra tablets doxycycline 100mg webmd buy periactin tablets cytotec sous langue lisinopril muscle fatigue nolvadex stack sustanon 250 viagra pills singapore amoxil price compare buspar and dementia buying cialis overseas walmart pharmacy propecia propecia costco sale viagra generico 24 horas nolvadex prescription gyno longis cialis onlineapotheke prednisone 20 mg 3 days viagra prescription savings augmentin 875 dosage sinusitis synthroid causing palpitations propecia 5mg uk edema prednisone use zovirax order augmentin 875 foglio illustrativo prednisone causing gout hibiscus lisinopril lisinopril 20 mg viagra sale canada metformin tablet 500mg zovirax in india bactrim atsauksmes 1000 mg zithromax online drug id lisinopril zovirax tab 500 mg istruzioni uso cialis canada cialis 5mg cipro online buying viagra online 24 strattera mg kg canadian healthcare cialis bactrim sinusitis cipla viagra buy lisinopril causing cramps viagra ejaculation must kamagra kaufen schweiz inexpensive cialis online synthroid tylenol sinus buy lisinopril india generic cytotec abortion wellbutrin medlineplus generic viagra world levitra tablets20mg liquid kamagra inaus cialis 20 mg daily dapoxetine tablets propranolol 10 mg alcohol synthroid tablets dose viagra lausanne lisinopril 1 mg celebrex 200 mg posologie limbaugh viagra bust facial flushing celebrex cialis tabletler viagra costs honolulu flexeril celebrex together nolvadex purchase canada doxycycline tablets 500mg kuwait buying viagra viagra pill women prednisone 10mg identification buy intravenous zithromax cialis and citrus viagra forsale doxycycline 100 mg ulotka amoxil generic brand lisinopril muscle stiffness synthroid generic problems tetracycline target species viagra cheap 150 buspar and vyvanse cialis singapore price overdose prednisone 60 mg viagra tablets dose cialis brand prices uso di propecia tanie tabletki cialis cheapviagrageneric viagra lisinopril 10 mg pink buspar feel good tetracycline for sinus buspar gastro nexium boots cost buspar autism nexium esophagus irish viagra online singulair prednisone together doxycycline in australia prospect augmentin 125 mg get viagra illegal pfizer levitra viagra tabletten kaufen strattera drug label online lexapro pharmacy clomid 100 mg success augmentin duo sinusitis custa strattera 40 mg prednisone alcohol cialis discount canada lasix infusion rate lisinopril cough dangerous cialis generico rischi zovirax tablets spain 30mg prednisone day nexium 40 mg walmart viagra e ictus female kamagra tablets viagra prescription requirements ebv virus valtrex prednisone causing meningitis overnight pharmacy cialis prednisone users prescription drugs lexapro viagra internet uk robitussin lexapro viagra rx assistance cipro causes anemia clomid tablets johannesburg cialis 10mg hinta generico cialis andorra viagra canada otc viagra cheap 50 mg xenical versus meridia costo cytotec bogota viagra mallorca kaufen prednisone pain pills cialis tablets india propranolol online kopen augmentin sr 1000 mg express viagra delivery cialis drug india tetracycline alcohol use wellbutrin causing blackouts skipping zoloft pills doxycycline 20mg canada discounts for viagra buy cialis 60 mg lisinopril causes depression buspar onde comprar clomid cost france cialis aurochem india pills like clomid is buspar helpful buy viagra nicosia viagra label humorous lexapro 10mg 28 comprimidos zithromax price cebu cipro registration prices cialis 5mg beer lasix use pneumonia get propecia singapore viagra retail discount cialis 100 mg kullananlar prednisone uses symptoms xenical canada online wellbutrin used recreationally inj lasix 40 mg buying viagra net viagra wien kaufen cialis generico pericoli lighthouse beach cipro 40mg cialis reviews diflucan tablet form metformin 500 kaufen prices of viagra zovirax 400 mg dosis generic zovirax buy cialis user reviews doxycycline nausea cure cheapest oem levitra prednisone causing headaches nexium generic teva intuniv versus strattera prednisone axapharm 5mg propecia 1 mg 28 comprimidos hydrochlorothiazide purchase online indication lasix 40 mg get viagra rx diflucan suspension pregnancy lexapro generic formula us viagra online lasix 25 mg cpr wellbutrin generic doses zovirax wo kaufen viagra 100 mg duracion kamagra postal order lasix without prescriptions wellbutrin generic diflucan uk price propranolol foetus beipackzettel celebrex 100mg cialis tablets .au lexapro lichen planus xenical 120 mg english japan buy viagra propecia sale malaysia clomid fast delivery cialis generic safe pflanzliches viagra kaufen lasix schedule drug buy bayers levitra metformin drug card buy viagra 100g valtrex discount program celebrex 200mg purchase canadian customs viagra glucophage 850 bustine phenergan 10mg ingredients lexapro muscle tightness 20mg cialis worth propecia cheap buy cialis 10 mg. cost buspar adhd generic viagra works levitra online pharmacy metformin patient uk propecia price generic valtrex lichen planus viagra .uk cheap cialis generic prednisone bipolar disorder duloxetine buspar synthroid doses mg levitra customer reviews cialis cause afib 50mg viagra fiyati fungsi cialis 20mg 100mg viagra walmart viagra 30tablet viagra women uk cumpara cialis online lightheaded using cialis augmentin 625 mg bijsluiter medikament celebrex 100 mg zithromax sp 200mg asal usul viagra fungsi tablet metformin buspar medication information kamagra viagra cheap online cipro drops erythromycin to buy zoloft 50 mg tired trustable generic viagra zyprexa versus abilify synthroid mgs synthroid 25 mcg cost buspar brand generic lasix drug lexapro cause fatigue priligy tablets uk online doctor xenical lisinopril 10 mg cost cipro nausea fever lisinopril zestril 10 mg nombre viagra generico fertility pills clomid generic viagra .60 100mg zoloft schedule drug cheap 150 mg viagra lexapro 5 mg 2012 strattera online discount lexapro without insurnace xenical 150mg buy cialis 2.5 viagra pills description clomid with robitussin cialis 80 mg nedir drug class celebrex buspar forums augmentin 156 mg dose generic viagra 100m cialis free uk viagra thailand pharmacy levitra 10 mg odt buspar nyquil interaction cvs pharmacy augmentin healthwarehouse cialis cipro 750 used generic cialis penang doxycycline herxheimer canada drugs synthroid similar viagra drugs generic brand lexapro canada cialis lasix online fedex nexium 20 mg 0800 couper cialis 20mg zithromax 1 pill chlamydia buy viagra selfserverx cialis 10mg nedir lexapro now generic nexium pills canada prednisone use for cialis american pharmacy inexpensive pills cialis levitra kaufen polen prednisone 10mg 5 days viagra recreational use psilocybin and buspar 40 mg propranolol anxiety zoloft causing headaches celebrex 200 mg usos phenergan 25 mgs aarp viagra discount kamagra supplies india acidophilus and diflucan australian generic cialis red cialis pills dapoxetine 45 mg liquid cipro cost uk levitra prices buy propecia 12 months is viagra prescription bactrim suspension 5ml ladies viagra uk metformin sinusitis make viagra costume lexapro canada buy zovirax reviews australia lexapro drug ssri diflucan 150 mg 3 days nexium hp7 20 mg erythromycin mercury drug viagra buy contest lloyds pharmacy dapoxetine Cialis Tabs USA viagra pfizer products order xenical pills buying propranolol buy proscar propecia miami viagra prescription phenergan drug test zusammensetzung von cialis lexapro similar drugs viagra online type recommend kamagra uk augmentin 140 mg bactrim generico bula cipro causing bloating generico priligy italia nexium 40 mg tabletas actos plus metformin costo cialis tijuana lexapro discount promotion rx augmentin viagra cost mexico acyclovir zovirax 200mg lasix costa rica celebrex canada rx viagra usage world using viagra at 19 buspar forgetfulness walgreens drugs viagra thrush from nexium cheap cialis si diflucan 150 e pillola propecia 1mg boots clomid use metformin viagra indianapolis in gibraltar pharmacy viagra propecia online good missed buspar dose generic viagra pricemalaysia propecia 5 mg uk clomid or generic Female Cialis 30 pills buspar driving erythromycin syrup india prag levitra kaufen kamagra halv tablett online medication cialis viagra best used amoxil suspension expiration canadian drug viagra diflucan 150 mg 4x clomid 50mg days 3 7 buy viagra safly generic viagra 50 mg buy liquide propecia viagra cialis cheap viagra online vietnam generic valtrex rx 905 pertussis zithromax treatment kelebihan cialis 80mg metformin causing itching strattera 100 mg high drug classification phenergan strattera coupons us glucophage 500 mg tablets doxycycline 100mg treats singapore buy viagra buy doxycycline canada prednisone tablets scored buy nolvadex genox strattera plus celexa synthroid generic form erythromycin for ileus doxycycline 500mg usage crush up cialis buscar cialis levitra kopfschmerztabletten 25 mg clomid trigger remboursement cialis 5mg propranolol causing nausea viagra overnight generic propecia bottle cost propecia long use 100mg. vardenafil levitra viagra 100mg canada highest mg strattera viagra plus online buy prednisone 20mg lexapro drug recreational order cialis mexico kamagra diazepam uk viagra use wikipedia mg of buspar augmentin 875 mg tab viagra cost 100mg viagra write prescription 3 days without zoloft prednisone for mucus valtrex 1000 mg buy obtain viagra prescription lexapro adjustment time prednisone tablets australia cialis cheap nz zoloft 100mg buy cytotec generico sirve erythromycin uk apo prednisone 5 mg cheapest 150 ml viagra cialis tablets cheap viagra plus dapoxetine lisinopril australia erythromycin itchy anus cheap levitra overnight cipro xl 500 mg kamagra 100mg nebenwirkung zithromax suspension 30ml diflucan is dangerous lexapro for sale nolvadex sale gnc buy zoloft generic buspar horoscope zithromax azithromycin buy cipro cause hives experiencias usando viagra cialis 5 mg suficiente capsula vegetal viagra strattera drugstore.com cialis dores musculares 250 mg liquid celebrex use cytotec pfizer viagra uk outlets doxycycline 100mg pimples augmentin fungus kamagra 100mg 025 buspar pancreatitis lasix uk racing metformin stada 850 mg clomid thyroid disorders cialis 20mg belgique 140 mg lexapro wellbutrin 50 mg abilify plus wellbutrin purchase cialis 2.5 mg buy viagra itaewon viagra online real prednisone 60 mg prednisolone prednisone causing thrush propecia prescription usa doxycycline monohydrate tinnitus diflucan farmaco generico doxycycline malaria online wellbutrin 150 mg bijsluiter doxycycline drug availability pfizer viagra werbung split cialis tablet generic of valtrex pelicula viagra pfizer cialis 20 or 40mg viagra 100 vs 150 mg buying surplus cialis buy Cialis Jelly 20 nexium pill id xenical online singapore prices of zoloft venda online viagra viagra tablet weigh generic viagra vs good viagra online cialis 40 mg nederland glucophage 500mg tablets buspirone and strattera 50 ml viagra uk prednisone causes coughing viagra online biz periactin sleeping tablets lisinopril pill dosage xenical 120 canada diflucan sinus fungus metformin unlabeled use buy viagra professional cialis 25 mg usa buy levitra bulk mg buspar genuine 5mg cialis vancouver viagra buy viagra de india doxycycline acne mg order viagra ert 100 viagra 100 usa 3000 mg lasix 80 mg tablet buspar lexapro combination walgreens 100 mg viagra xenical 50 pills metformin robitussin lisinopril generic image harga celebrex 100 mg zovirax 400 mg price levitra 50 mg fiyati xenical 120mg cz clomid ovulation pills xenical 120 kaufen nhs buying viagra viagra sus consecuencias cialis original use cialis tadalafil canada order nolvadex online prednisone tablets cost walmart pharmacy valtrex traitement clomid 50mg cipro cause nausea metformin tablets dose cialis order 5 mg metformin anxious drugs like cialis original cialis cost uk generic cialis cialis tablets generic sale speziato cipro viagra cost chennai 5 or 1 mg propecia zoloft overdose 300mg cialis 5 mg infarmed viagra buy 100 pfizer viagra bestellen use viagra pfizer wieviel mg viagra buy levitra online 7 lexapro versus paroxetine zovirax 5 ointment buy rx celebrex lisinopril 10 mg mims prednisone 50 mg medication viagra en houston pharmacy malaysia viagra discount viagra brand diflucan 50 mg dosage metformin 500 mg rxlist viagra prescriptions tucson 100. mg kamagra online taking two buspar viagra arztausweis nexium infusion dosage buspar 10 mg reviews uk suppliers cialis cheap natural viagra acquistare viagra online doxycycline 100mg doziranje lexapro 10mg images pfizer viagra srbija cialis preis 5 mg cialis head rush viagra generico preco erythromycin cost increase buying viagra nhs levitra 5 mg tablets cialis female use viagra pforce pills zovirax tablets london synthroid 100 mg abbott cialis 0 5mg taking cialis 40 mg cialis informationsales turkiyede clomid 50mg lexapro pill shape propecia tablet bosley levitra 20 mg pzn propranolol 40 mg galenika generic cialis directions viagra sicuro online prix cialis 5 mg generic priligy review prednisone 20 mg medicine buy synthroid 175 mcg xenical pakkausseloste 120 mg generic viagra generic lisinopril price viagra quem usou tabletki cialis cena escitalopram lexapro 10mg erythromycin dosage 500 mg celebrex chair price diflucan dose adjustment nolvadex steroid prices shilajit versus viagra uso viagra lisinopril discussion forum lexapro generic usa nidation sous clomid cialis 200mg pill order lasix cheap buspar online pharmacy order lasix us usa kamagra price prednisone 20 mg nexium 40 mg cpr price lexapro 20 mg viagra pfizer ligne celebrex ibuprofen together celebrex celecoxib used lexapro coupon us zithromax 500mg tabs abilify versus celexa drug allergy erythromycin keuchhusten prophylaxe erythromycin lisinopril tablets india wellbutrin anxiety disorder buy100 mg cialis cialis cost canada buspar personality changes lexapro gotas 20mg cialis 5 mg use tinnitus doxycycline uk lexapro nexium 28 tablets 40mg antibiotics doxycycline pill viagra tablet uk wellbutrin xl 150 canada propecia 1 mg 28 tablets lisinopril prinivil tablet kamagra uk paypal augmentin 1000 mg 14 tablets 200 mg cytotec jual cytotec online buy zovirax aus phizer viagra 100 mg viagra sale qatar generic4all dapoxetine buy cytotec usa amoxil tablets warnings cialis price 20mg levitra 40 mg reviews cheapest cialis onlinecom cost synthroid cvs cialis made usa buy xenical uk doxycycline gel price propecia 0.25 mg results 2013 valtrex walmart cost lasix 500mg.ipeg 150 mgs zoloft costco viagra coupon preco xenical 240 mg viagra online hangery cialis 10 mg pareri viagra almaximo 50 mg bactrim enterococcus faecalis lexapro and 5 mg cialis paypal cheap xenical tablets emagrece omg facts viagra cialis ship overnight obat kurus xenical prednisone celebrex together viagra price turkay propranolol antagonist drug buy viagra express cipro buy nexium online bestellen nolvadex without prescriptions cialis e reflusso buspar tylenol pm tomei viagra 100mg lasix injection online clomid citrate 50 mg prednisone cause headache doxycycline drug reactions buy zithromax 2g propecia athens buy cialis india capsules wellbutrin 300 mg nausea lexapro instructions use online pharmacy nolvadex douane canada cialis zoloft causes heartburn online buspar viagra modalita uso took 2 pills viagra cialis 300mg buspar official site canada pharmacies lexapro prednisone 10mg buy kroger viagra cost oral nolvadex cost prednisone 5mg pain generic cialis overnigh bactrim dose adjustment levitra india buy vistaril and buspar cytotec abortivo uso buspar related drugs cialis 05 mg cena celebrex online kaufen remeron buspar combo generic propecia ireland augmentin kaufen synthroid just t4 buy wockhardt lisinopril splitting viagra tablets candesartan hydrochlorothiazide tablets order propecia 1mg levitra 20mg tab synthroid 25 mg bula using glucophage prednisone the pill lisinopril retail price what causes propecia synthroid sinus infection buy strattera 18 mg cialis 20mgmos cialis 5 mg 10 mg buy viagra 600mg hydrochlorothiazide drug bank cytotec tabletki cena wellbutrin v buspar viagra thailand phuket cialis 5mg viagra without arousal clomid drug testing phenergan intramuscular dose soft cialis online augmentin plus 1000 nolvadex e nausea flush cialis superdrug pharmacy cialis viagra getup can buspar kill kamagra 100 online bestellen price augmentin 875 klonopin v buspar kamagra birmingham uk cialis 20mg tadalafil mercury drug xenical cialis 20 mg fass viagra pfizer com bactrim tablet 30 tb buy discount lexapro prednisone cause cellulite cialis australia generic nexium tabletsforsaleonebay nexium tablets 50mg nexium 40 mg din zoloft 50 mg vidal 15 mg prednisone dog periactin 4mg tablets 100 generic lexapro appetite