10. Maio 2019 · Comentarios desactivados en A REFORMA DE CONCHEIROS… (III): A ROTONDA E O EIXO RODRÍGUEZ DE VIGURI – AVDA DE LUGO · Categories: O Barrio, Uncategorized

No Capítulo anterior:

 • A Xunta de Galicia ten un plan para “embelecer” os Camiños de Santiago, incluído a parte que está no noso barrio.
 • Ten preparado un avance de proxecto que inclúe a reforma da Cruz de San Pedro-Concheiros-Rodríguez de Viguri e Avda. de Lugo.
 • Houbo dúas reunións abertas á veciñanza na que se explicou (sen entregar papeis) o que se quere facer.
 • Nas dúas reunións pedironse achegas concretas:
  • Estudo de mobilidade, para saber como vai quedar o tráfico peonil e de coches e o seu impacto no resto das rúas do barrio.
  • Estudo do impacto que vai ter este proxecto no comercio da rúas Concheiros e San Pedro, agora durante a obra e despois, pois non queremos que se ince de albergues, tendas de souvenires e bares con terrazas.
  • Plano concreto e detallado do que se vai facer: se van mudar todos os servizos ou non, acabados, mobiliario urbano…
  • Dado que desaparecerá mais da metade do aparcamento de Concheiros e outro tanto ou mais en Rodríguez de Viguri, que se fagan antes da obra os aparcamentos de Triacastela e Altiboia
 • A día de hoxe non houbo resposta afirmativa a estas peticións por parte da Xunta -que é quen paga boa parte dos custes-, nin do Concello -que teima en que deamos o visto bó a un proxecto que non da garantías de futuro ao barrio nin resposta ás demandas-, que quere que a reforma custe o menos posible para as arcas municipais. Se é necesario executando unha obra que non se considera axeitada.

A PROPOSTA PARA O EIXO AVDA. DE LUGO-RODRÍGUEZ DE VIGURI

Antecedentes:

 • Este conxunto de vías formou parte da circunvalación da cidade pero foi perdendo este carácter. Non obstante, continua sendo utilizada como tal sobre todo para conectar o Ensanche cos barrios urbanos do Norte (Vite, Cancelas, Almáciga, San Pedro) pois sair a SC-20 supón prolongar substancialmente os percorridos.
 • O punto crítico deste eixo é a chamada rotonda de Concheiros, onde se cruza co Camiño Francés.
 • A zona da Avda de Lugo ten unha crecente relevancia na conexión do barrio das Fontiñas e Viso co centro urbano e o barrio de San Pedro, aínda que o numeroso tráfico fai dificil a transición entre zonas.
 • Rodríguez de Viguri é simplemente unha rúa abandonada, a medio camiño entre unha estrada e unha rúa.
 • En todo o percorrido hai numerosos negocios que dependen dun bo acceso por coche a eles; son establecementos que dan servizo á zona e á cidade e que xurden aproveitando a existencia de locais de gran tamaño, o bo acceso das rúas e o seu carácter medianamente central na cidade (talleres, comercios).
 • Desde o punto de vista do Barrio de San Pedro debe analizarse este eixo en función de:
  • Presenza no barrio de 3 centros escolares, máis outro (Lasalle, que se sirve da rúa de nós para acceder)
  • Presenza en Fontiñas do Centro de Saude, na entrada da rua Londres inmediato ao ascensor de Triacastela.
  • A rotonda de Concheiros é a via principal de acceso ao barrio e a única con capacidade de absorver un certo volume (tanto en número como en tamaño) de vehículos.
  • O comercio de Concheiros e do eixo Rodríguez de Viguri-Avda de Lugo é altamente dependente de clientes procedentes tanto de Fontiñas como das parroquias do NE (San Lázaro, San Marcos), que usa a cotío o coche. Non se trata de primar a presenza dos vehículos pero si de pensar neses negocios.
 • Non está clara neste momento a reorganización do servizo de transporte público da cidade. En teoría fará da Avda de Lugo-Rodriguez de Viguri un eixo de mobilidade rápida, aproveitando a súa potencialidade.

A proposta

Nas reunións mantidas polos técnicos e o concelleiro coa veciñanza explicáronse os obxectivos da intervención, aínda que non se aclarou como van acadalos, máis alá de facendo unha obra. Novamente estamos ante un documento base ou de partida, no que quedan moitas cousas por decidir.

O plan sería solucionar o conflito que segundo eles hai na rotonda de Concheiros, xa que os peregrinos confundense ao non ter claro o camiño a seguir. Queren aproveitar a solución deste suposto problema para “embelecer” a zona, de xeito que a vista de entrada á cidade sexa máis placenteira.

Isto conseguiríase:

 • Facendo desaparecer a rotonda de Concheiros, que pasaría a ser unha plataforma sobreelevada (como a de Montero Ríos) na que pasarían os peregrinos e peóns nun cruzamento ordenado por semáforos.
 • Convertendo Rodríguez de Viguri e a Avda de Lugo en boulevares con tráfico máis calmado.
 • Construíndo dúas novas rotondas para facilitar os xiros que quedarían eliminados pola pasarela de peregrinos dos Concheiros: unha á altura do Conservatorio e outra á altura da Rúa de Londres.

Imos por partes (marcamos noutra cor a nosa opinión):

 • A rotonda de Concheiros

É evidente que é un pouco caótica pero seguramente máis pola súa configuración anticuada; é o acceso principal aos barrios de Fontiñas e San Pedro. A proposta consiste en facer desaparecer o que hai e substituilo por un paso como o de Montero Ríos, no que os peóns van poder pasar en calquera dirección. Os coches só terán permitidos algúns xiros e sempre regulados por semáforos.

Xa se verá -porque queda ao albedrío dos funcionarios de Tráfico- como será a configuración final pero si sabemos que a saída e entrada dos coches a/desde Concheiros vai ter que facerse a través das novas rotondas e non de xeito directo.

Isto é que para ir a San Lázaro haberá que ir á rotonda da rúa Londres e para entrar vindo desde o Ensanche haberá que ir dar a volta á do Conservatorio.

Aínda comprendendo a necesidade de mellorar a mobilidade peonil e de coches, esta solución supón -desde a nosa perspectiva- pechar o barrio. Descoñecemos -por non terse feito un estudo- o impacto desta idea tanto no comercio da zona como no conxunto da nosa mobilidade: escaparán os coches polas Fraguas para sair directamente á rotonda de abaixo? Ou pola rúa do Home Santo para incorporarse á de arriba? Teremos coches dando voltas pola Costa do Vedor para aparcar en Concheiros?.

Explicousenos que se avaliou a posibilidade de soterrar os coches ou soterrar o Camiño e que as propostas foran descartadas por razons estéticas e porque impedirían que o novo edificio da Xunta tivera unha saída despexada na rotonda do Conservatorio (isto non o dixeron así pero é evidente) pero ninguén aclarou porque non é suficiente facer un bo paso peonil e unha única rotonda mais grande e algo máis abaixo da actual.

Non se nos describiu con claridade a disposición dese novo espazo, máis alá da súa preferencia peonil e do compromiso de que será flexible e que se o formato non vale, poderá mudarse.

Non obstante, algún dos técnicos comentou que levaría árbores e nos planos filtrados á prensa (a nós non nos deron nada) parece que si, que haberá árbores no que hoxe é a rotonda, seguindo a liña do Camiño. É dicir que os peregrinos camiñarían de Fonte dos Concheiros a Concheiros por un espazo aarborado. Non vemos como unha plataforma elevada con árbores, semáforos, farolas etc pode ser flexible e mudar a súa configuración con facilidade se o plan previsto non funciona; definitivamente parte en dous a circulación e conexión entre Rodríguez de Viguri e a Avda de Lugo.

Dado que leva anos mudar a frecuencia dun semáforo calquera ou que se sinalice correctamente case calquera cousa (véxase a Rúa de San Pedro), isto é inaceptable para nós. Queremos unha solución viable e razoable xa desde o principio pois pasará moito tempo antes de poder mudar nada.

E con isto voltamos ao inicio: é necesario facer un estudo da mobilidade no conxunto da zona antes de facer nada. Non nos valen modelos automatizados que só estudan o tráfico no eixo Avda Lugo-Rodriguez de Viguri, que é o que se presentou e omiten que Concheiros é a nosa saída e entrada natural.

 • A Avenida de Lugo e Rodríguez de Viguri

Quedarían configuradas como avenidas urbanas perdendo ese aire de circunvalación que aínda teñen. Sería pouca obra, en termos de proxecto, pero o cambio no aspecto será importante e contribuirá notablemente a mellorar a percepción da zona.

Con todo, non se resolven os problemas plantexados na anterior reunión e que afectan sobre todo á mobilidade:

 • Non se presentou un proxecto nin concreto nin básico para esta intervención máis alá do asunto das rotondas.A reforma de Rodríguez de Viguri vai ser importante e a veciñanza debería coñecela polo menos superficialmente antes de nada. Debería saber como vai quedar, cando vai ser, canto tempo…
 • Na Avda de Lugo vaise conservar a estrutura actual, da calzada central e carril de servizo e as árbores. Ademais de mudar o final (na actual rotonda de Concheiros), vaise levantar unha mediana para separar os dous sentidos coa fin de calmar un pouco a velocidade dos coches e se vai construir unha rotonda á altura da rúa Londres. Ese tráfico de coches máis calmado tería como finalidade facer máis permeable a comunicación entre un lado e outro da avenida.

Parecenos ben acertado o obxectivo de calmar o tráfico e de dar a esta zona un aire máis urbano e menos de estrada provincial.

Non temos claro, pola contra, o impacto no comercio da zona e na súa accesibilidade en coche (moi importante). Máis alá disto nos preocupa que o eixo de transito peonil Concheiros-Centro de Saude (e barrio de Fontiñas) pola rúa Triacastela, que xa é hoxe fundamental, quede condicionada na súa posición e na súa seguridade por esa rotonda.

Hoxe os coches chegan a ese cruzamento Avda de Lugo-Londres a través dun semáforo e aínda así moitas veces veñen a velocidades inadecuadas que obrigan aos peóns a unha continua vixilancia para non arriscar máis do necesario. Que pasará cando o encontro peóns-coches sexa ao sair dunha rotonda? Non o vemos claro, pero tampouco se nos deron explicacións e garantías.

Queremos lembrar que vimos de gastar moito diñeiro nun ascensor para mellorar ese corredor peonil que nos leva ao Centro de Saúde, ao Instituto, ao Multiusos, ao Colexio de Fontiñas…

 • En Rodríguez de Viguri a filosofía sería semellante, ampliando as beirarrúas, creando unha mediana central e unha rotonda á altura da estación de autobuses. Desaparecería unha boa parte do aparcamento.Concordamos na necesidade e inspiración deste concepto pero botamos en falta un proxecto que nos diga como vai quedar, se vai a haber substitución de servizos (saneamento, auga…) ou se estamos falando dunha intervención cosmética.Tamén nos gustaría (porque levamos 4 anos pedindo información) saber cal é o proxecto para esta zona unha vez desapareza a estación de autobuses. O entronque de Rodríguez de Viguri con Home Santo vai ser como agora? Non? Como vai a afectar iso á xente da zona? O novo proxecto da Xunta vai pensar onde meter os coches ou van ocupar as nosas prazas? Vai servir para que a parte alta da rúa deixe de ser unha especie de descampado ou vai integrarse na zona e mellorar a percepción da rúa?
 • Esas prazas de aparcamento que desaparecerán en Rodríguez de Viguri se compensarían co espazo destinado a este fin na rúa da Altiboia. O aparcamento -previsto desde 2015- segue sen facerse. De se aprobar os orzamentos do Concello para este ano 2019 comezaría a facerse, en caso contrario haberá que agardar a 2020. Non está claro o seu uso. Non nos vale un megaaparcamento que vai a estar ateigado de coches da Xunta desde as 8 da mañá ou de xente do Conservatorio polas tardes; nós necesitamos prazas dispoñibles para residentes e negocios da zona.

Sen urxencia pero sen despistarnos, quereríamos ver tamén o proxecto deste aparcamento. A proposta presentada en 2015 tiña algunhas deficiencias desde o punto de vista do barrio de San Pedro que conviría subsanar.

 • As rotondas da rúa Londres e da rúa Monte dos Postes

Ao desaparecer a de Concheiros estes fitos emerxen como reguladores principais da mobilidade dos coches na zona. Convén lembrar que cando falamos de coches hai que entender: coches da xente que vive e traballa en San Pedro, da que ven ao barrio a visitar, a comprar ou aos nosos recursos (colexios, equipamentos culturais), da que da soporte á nosa vida (servizos), pero tamén do transporte público e mesmo servizos de emerxencia (ambulancias e bombeiros camiño á nosa zona e a unha parte do centro histórico).

É un nudo fundamental de entrada e saida do barrio e a nosa función como Asociación Veciñal é preservar a funcionalidade e usabilidade. Pode que teña que desaparecer pero entendemos como evidente que as rotondas que a substituan deben dar o mesmo servizo.

Insistimos: ninguén nos explicou porque se desbotou unha rotonda normalizada nese mesmo cruzamento. Ninguén presentou un estudo de mobilidade da zona, só vimos unha modelización do ben que funcionaría o eixo Avda Lugo-Rodríguez de Viguri con esas novas rotondas.

Seguimos pensando que a mobilidade do barrio merece que alguén -a poder ser independente da Xunta- estude rigorosamente esta idea.

 • A rotonda da rúa Londres pasaría a ser o acceso principal do Barrio de Fontiñas e para a veciñanza de San Pedro que saia por Concheiros sería o punto de xiro para ir cara San Lázaro ou San Caetano.

Como xa dixemos, desde o noso punto de vista, este emprazamento debe estudarse con moito coidado pola súa posible interferencia co cruzamento peonil que da servizo ao Centro de Saude e á rúa Triacastela.

Ademais de descargar o cruzamento de Concheiros, non vemos outra razón a isto, que cargaría de coches a rúa Londres -que hoxe é de tráfico calmado-, aínda que diso debería opinar a veciñanza daquela zona.

 • A rotonda de Rodríguez de Viguri nace no mesmo contexto.

Botamos de menos que se nos explique a futura configuración desta zona cando desapareza a estación de autobuses porque o cambio vai ser importante tanto polo peso do tráfico de coches como o de persoas. Esta rotonda ten que dar servizo a iso tamén.

Non sabemos se vai a haber intervención no tramo final da rúa do Home Santo, no seu entronque con esta rotonda.

Non sabemos como vai a afectar á rúa Home Santo, hoxe de tráfico calmado e estreita: irán os coches de Concheiros por alí para entroncar directamente coa rotonda? De cantos coches estamos falando?

Como garantimos que a certas horas (saidas Xunta, Conservatorio) esa saída por Home Santo non vai quedar bloqueada?

Parece que quere usarse para potenciar o uso da rúa Monte dos Postes. Alguén debería mirar iso.

 • O transporte público

É fundamental nun barrio que ten preferencia pola mobilidade peonil e que, como o resto da cidade, está crecentemente envellecido; sen esquecer que unha parte do barrio da Almáciga e da zona do Monte dos Postes sírvese a través de nós.

Sabemos que o novo mapa de liñas de transporte público está pendente da licitación do servizo. Máis alá da situación das paradas -que por certo non se nos explicou para esta zona-, sabemos como vai a afectar esta configuración ás liñas? Por poñer uns casos:

  • A liña 0 (pola que levamos 10 anos loitando) vai sair de Quiroga Palacios para subir á rotonda de arriba para baixar a Concheiros?
  • A liña 11 vai sair pola rúa Berlin e darnos servizo á altura dos xulgados? Terá que subir a aquela rotonda e logo baixar.
  • O resto das liñas? Terán que subir para logo baixar. Pensamos que co tempo acabarán desaparecendo os servizos que temos e ninguén nos deu razón de todo isto nin o seu impacto na nosa vida e negocios.

Esta parte do proxecto presenta desde o noso punto de vista cousas moi boas pero outras que son claramente negativas. A sensación predominante é a da dúbida e a incerteza. Unha vez máis hai demasiadas preguntas sen resposta, demasiadas cousas que quedan para que o futuro as resolva.

Falamos da mobilidade peonil e de coches que é un elemento básico do barrio e da súa vida actual e futura pois unha configuración errada resultará en incomodidades para a xente, dificultades para os negocios e desaparición de servizos.

Por iso queremos que se estude con calma e pensando tamén nas nosas necesidades. Entendemos tamén que a Xunta ten as súas, pois quere mirar polos peregrinos e conectar mellor os seus edificios (San Caetano, San Lázaro e Cidade da Cultura) pero non pode ser que as cousas se fagan a costa do noso barrio e as nosas condicións de vida.

Dado que os intereses son encontrados, queremos un estudo técnico de mobilidade -independente da Xunta- e participado polo Concello e pola veciñanza onde se procure dar solución a todas as necesidades, as súas e as nosas. E unha avaliación do impacto de todo isto no noso comercio.

Non podemos, con honestidade, concordar cunha intervención que hoxe ten demasiadas preguntas sen resposta e na que os elementos básicos quedan sen resolver á boa vontade e acerto de técnicos que, como ben se ve, non teñen claras as necesidades do noso barrio.

04. Maio 2019 · Comentarios desactivados en A REFORMA DE CONCHEIROS… (II): A RÚA DOS CONCHEIROS · Categories: A Xuntanza, O Barrio

No Capítulo anterior:

 • A Xunta de Galicia ten un plan para “embelecer” os Camiños de Santiago, incluída a parte que está no noso barrio.
 • Ten preparado un avance de proxecto que inclúe a reforma da Cruz de San Pedro-Concheiros-Rodríguez de Vigurí e Avda. de Lugo.
 • Agás a Cruz de San Pedro e a actual Rotonda de Concheiros, o resto non pertence ao trazado histórico delimitado pola Xunta para o Camiño.
 • Houbo dúas reunións abertas á veciñanza nas que se explicou (sen entregar papeis) o que se quere facer.
 • Nas dúas reunións pedíronse achegas concretas:
  • Estudo de mobilidade, para saber como vai quedar o tráfico peonil e de coches e o seu impacto no resto das rúas do barrio.
  • Estudo do impacto que vai ter este proxecto no comercio da rúas Concheiros e San Pedro, agora durante a obra e despois, pois non queremos que se ince de albergues, tendas de souvenires e bares con terrazas.
  • Plano concreto e detallado do que se vai facer: se van mudar todos os servizos ou non, acabados, mobiliario urbano…
  • Dado que desaparecerá mais da metade do aparcadoiro de Concheiros e outro tanto, ou mais, en Rodríguez de Viguri, que se fagan antes da obra os aparcadoiros de Triacastela e Altiboia

A día de hoxe non houbo resposta afirmativa a estas peticións por parte da Xunta -que é quen paga boa parte dos custos-, nin do Concello -que teima en que deamos o visto bo a un proxecto que non da garantías de futuro ao barrio nin resposta ás demandas- que quere que a reforma custe o menos posible para as arcas municipais. Se é necesario executando unha obra que non se considera axeitada.

A PROPOSTA PARA A RÚA DOS CONCHEIROS

Antecedentes

 • Malia a delimitación feita pola Xunta de Galicia, a rúa dos Concheiros é a entrada histórica do Camiño na cidade. O goberno e a Xunta do Partido Popular modificaron o trazado sen achegar probas históricas concluíntes e sen que tivera lugar a exposición pública do novo trazado.
 • A Xuntanza nunca entendeu ese cambio, malia loitar durante anos para consultar a documentación; entendemos -e vemos agora con certa razón- que o que se buscaba era desprotexer unha parte do barrio, pode que para facer mellor as obras, pode que para especular mellor cos locais e edificios.
 • En todo caso, hoxe é a rúa mais importante en termos económicos do noso barrio pois da servizos non só aos nosos 9.000 veciños e veciñas senón tamén a xentes de Fontiñas, as Cancelas e San Lázaro – San Marcos.
 • Preservar este comercio é estratéxico para o barrio; cando as tendas desaparezan chegarán os albergues, souvenirs e bares para peregrinos. Daquela, sen servizos, todo o esforzo por repoboar e rexuvenecer o barrio, por dinamizar o comercio etc. irá polo sumidoiro.
 • Este carácter fundamental da rúa aplícase tamén na mobilidade: os coches, transporte público e viandantes que veñen por aquí entran e saen para achegarse a rúas como Home Santo ou Fraguas, que son mais estreitas e calmadas.
 • Defendemos por enriba de todo a mobilidade peonil, que é a nosa principal, pero pensamos que precisa de dúas cousas: estacionamentos (para que a xente non mova o coche) e transporte público.
 • A veciñanza percibe o fenómeno da peregrinación e turismo, como unha ameaza á súa forma de vida dun xeito crecente, sen que ninguén faga nada por limitar este impacto.

Á vista diso, na anterior campaña electoral e xa antes e despois de xeito recorrente, na asociación veciñal A Xuntanza hai unha consigna ante unha posible obra en Concheiros: non se debe facer sen existir aparcadoiros para residentes e sen un estudo do impacto na mobilidade e no tecido comercial.

A proposta

O 29 de abril tivo lugar a última reunión sobre este asunto; viñeron a explicar a intervención Eduardo Cruz -arquitecto responsable-, Carlos Lefler -técnico da Xunta de Galicia- e Jorge Duarte -concelleiro responsable-. Presentaron -sempre verbalmente- unha proposta que contiña o concepto que a Xunta quere desenvolver nesa rúa, algo así como a filosofía xeral e uns planos e alzados con vistas xerais.

Os puntos máis significativos son -marcamos noutra cor as nosas dúbidas sen resposta-:

 • A rúa dos Concheiros ademais de ser entrada histórica do Camiño é un eixo vertebrador do noso barrio e porta de acceso aos barrios da Almáciga e Fontiñas. O treito San Pedro-Concheiros é unha vía de tráfico peonil e de coches usado por milleiros de persoas cada día e un corredor comercial de gran dinamismo que sobreviviu á crise grazas ao esforzo do empresariado e ao compromiso da veciñanza co seu barrio. Calquera intervención feita sen pensar nestas funcións pode danar o fráxil equilibrio existente e dar pé a turistización da zona.

Non vemos neste proxecto unha preocupación por coidar isto. Non se presentou -e se pediu- estudo do impacto da obra no comercio da zona, nos servizos da veciñanza; non hai un plan de obra para poder prepararnos; non hai unha idea de como limitar a turistización.

Tal é como nos o vemos, do correcto tratamento do arranxo da rúa dos Concheiros depende en boa medida a supervivencia do tecido comercial e con ela, do propio barrio na súa esencia.

Igual somos catastrofistas pero non queremos que o noso esforzo colectivo por un proxecto de futuro quede danado por facer as cousas con presa. Por iso pensamos que hai que mirar ben as cousas e tomar as decisións con información.

 • A rúa queda estruturada en dúas beirarrúas de diverso ancho: a impar quedaría máis ou menos como está agora, mentres que a par chegaría até os 7 metros, conformando unha especie de “autoestrada” para os peregrinos xa que segundo parece veñen mais por ese lado.

Para que queremos nós unha autoestrada de peregrinos? Para quen é esta obra? Como xustifica o concello que se arranxe unha rúa -que é do concello e non pertence ao Camiño- para mellor gloria dos peregrinos?

Con que criterio se decide esta diferencia nas beirarrúas? Porqué parte da veciñanza poderá aspirar a instalar ascensores exteriores no seu edificio -o ancho da beirarrúa agora daría- e outra non? Porque uns locais van poder poñer terraza e outros non? Vaise aplicar esta diferenciación na base do IBI?

Que vai impedir que nese novo espazo non teña bares con terrazas, concesións de postos (xeados, churros) e bicicletas circulando? Falamos de solucións reais non de ordenanzas e cousas que logo non se vixilan.

 • Beirarrúas e calzada serían basicamente de formigón pulido, o que melloraría os resultados cando haxa obras pequenas e facilitará o mantemento, aínda que se diferenciarán visualmente. A rúa sería un continuo, como a rúa de San Pedro no tramo de abaixo, ao mesmo nivel.

Concordamos na necesidade de unificar pavimentos e de que sexan accesibles e doados de manter e mesmo pode que dean cor e vida á rúa (o proxectado ten algo de cor) pero dubidamos do resultado real da solución ao mesmo nivel porque vai ser difícil garantir que coches e bicis queden na calzada e non invadan as beirarrúas.

 • Arrimada á beirarrúa máis ancha habería unha liña de árbores de alto porte (uns 12 metros/3-4º pisos). Baixo elas estarían as prazas de estacionamento.

Quen garante que as árbores non quitarán luz ás vivendas cando medren e que non estragarán a perspectiva da rúa? Porque non poden ir árbores dun tamaño máis humano? Pretenden tapar a outra beirarrúa e que non se vexa?Son moi altas xa de partida e a rúa é das máis anchas da cidade, non entendemos porque se achica. Tampouco se nos explicou.

Non se definen as características do estacionamento ou se os coches van en liña ou en batería (o número varía), así que non se sabe canta zona de aparcadoiro vai quedar. Dependerá do departamento de Tráfico.

Nós propuxemos -tamén na última reunión- un proxecto artístico (cores e figuración) para as fachadas dos edificios porque somos conscientes da necesidade de mellorar ese aspecto pero non hai rastro del. Tapar non é solución.

 • Non queda clara a configuración final e integral dos servizos pois non consta no que se presentou (que é un documento básico) nin se deron garantías.

Van mudar o colector de abastecemento de auga que baixa da Almáciga -que é de fibrocemento-? Vanse renovar as acometidas das casas e as conducións de auga, pluviais e saneamento existentes…ou imos agardar que rompa para abrir a rúa nova e arranxalo?

Dinse que van poñer colectores de lixo soterrados pero eses só poden ir nun dos lados da rúa -por causa dos camións-.É unha condena para sempre a que o tráfico da rúa (e do barrio) quede condicionado ao servizo de lixo sen facer ningún tipo de estudo sobre a mobilidade?

 • Entre esta obra, a da Cruz de San Pedro e a de Rodríguez de Viguri desaparecerán unha morea de prazas (mais de 100) nunha zona na que xa non hai. Por iso, era condición sine qua non a construción de aparcadoiros para residentes na Altiboia e en Triacastela antes de comezar a obra; non compensarán a perda pero cando menos mitigarán un pouco.

Está previsto arranxo da parcela da rúa da Altiboia contigua ao Conservatorio para que sexa aparcadoiro pero iso vai ser cando se aproben os orzamentos de 2019.

Non queda claro o uso deste aparcadoiro, se vai ter zonas reservadas a residentes ou non; se vai ser de pago ou non. O peor que nos pode pasar é que resulte como o de longa duración de Pontepedriña, cheo de coches parasitarios por unha cantidade módica ao día pero non temos garantías de que iso non sexa así.

Do de Triacastela: Sería un espazo para residentes no descampado actual, estruturado en espiña para aproveitar ao máximo o espazo. No mellor dos casos se faría ao mesmo tempo que a obra da rúa.

Non hai previsión de que facer cos coches da veciñanza durante a obra, tanto os da rúa como os que están en garaxes (mais de cen).

 • Como se vai a organizar a mobilidade peonil e dos coches unha vez termine a obra? A proposta presentada conserva de inicio a dobre dirección actual, aínda que limita as saídas e entradas da rúa pola zona da rotonda, xa que se supeditan á obra daquela zona. Toda a rúa será de limitación de 30 km/h con frecuentes pasos peonís para pacificar o tráfico. Desaparecen as dúas paradas de bus actuais en cada sentido e se funden nunha soa que estará no centro (zona de Triacastela). As bicis irán pola calzada. En calquera caso, o deseño da rúa permitirá ese dobre sentido ou o sentido único en calquera dirección. Non obstante, queda todo á decisión do Departamento de Tráfico.

Entendemos que a mobilidade desta zona ten que ser estudiada en detalle porque é zona de intensísimo trafico peonil pero tamén de moito servizo en coche veciñal (acceso a outras rúas dentro do ámbito do barrio) e comercial (para nós e para barrios adxacentes).

O tráfico peonil e de coches está pensado como de entrada -é dicir da Avda de Lugo, San Lázaro ou Fontiñas- cara a Concheiros -Cruceiro pero para nós, o uso predominante é completo: nós entramos pero tamén saímos por Concheiros, que é parte do eixo vertebrador da nosa mobilidade.

Entendemos que a súper ampliación dunha das beirarrúas levará a que as bicis -sobre todo as dos peregrinos- circulen por elas sen que nada as controle, tal e como ven sucedendo da rúa de San Pedro.

Cal é o criterio para fusionar as paradas de autobús? Como quedará o transporte público? Que liñas van quedar no corredor San Pedro-Concheiros?

Veciñanza, por exemplo, de Fraguas ou Betanzos que agora fai 200m até unha parada terá que facer 400m ou mais. Que vai pasar coa liña 0 e o bus eléctrico que vimos pedindo desde hai 10 anos? Esa liña e as súas paradas deben pensarse para o mellor uso das nosas veciñas e veciños de maior idade e non temos claro que unha única parada en Concheiros sexa útil para iso.

O proxecto para a avda. de Lugo/Rodriguez de Viguri vai cortar a saída directa de Concheiros pero nada garante que os coches parasitos non atallen pola Costa do Vedor ou, chegado o caso, Home Santo.

Todo queda á sorte do Departamento de Tráfico pero o certo é que a nosa experiencia neste sentido é negativa (miremos a Rúa de San Pedro). O tráfico é como a auga, busca o seu lugar e debería preverse as consecuencias.

 • O proxecto presentado difire nalgúns aspectos do presentado en xullo e do de outubro, por exemplo, na aparición desa “autoestrada” de peregrinos e é incompleto. E todo vaise facer antes de decembro de 2020.

Visto que presenta moitas dúbidas, desde o noso punto de vista, que garantía temos de que as nosas achegas van ser incorporadas? Que capacidade temos de incidir nel? Definitivamente, poucas.

Que garantías temos de que con eses prazos se vai manter este proxecto e non vai a haber recortes en materiais, mobiliario… (a rúa de San Pedro no tramo de abaixo tardou un ano en facerse e traballaron sen parar).

Concordamos plenamente coa necesidade da intervención e con moitos puntos do documento básico, como son a flexibilidade, o gañar espazo peonil, o uso de pavimentos accesibles, uniformes e con cores ou a necesidade de mellorar o Camiño ao paso polo noso barrio.

Pero á vista do escoitado -lembrade que non temos papeis e polo tanto garantías- resúltanos moi difícil darlle o visto bo. Hai demasiadas preguntas sen resposta, demasiados riscos para vida e negocios das persoas e para o futuro desta nosa comunidade. Non podemos, en conciencia e desde a honestidade apoiar unha proposta que arrisca aquelo polo que levamos anos traballando: dinamismo económico, renovación demográfica, accesibilidade, sentimento de pertenza e de comunidade.

A verdade é que é moi bonito, pero igual está algo verde e non resulta acaído para a nosa situación.

Pedimos diálogo, reflexión e un proxecto completo e detallado pero sobre todo que non nos rouben o futuro.

02. Maio 2019 · Comentarios desactivados en A REFORMA DE CONCHEIROS, RODRÍGUEZ DE VIGURI E AVENIDA DE LUGO (I) · Categories: A Xuntanza, O Barrio

Como ben saberedes hai un proxecto en marcha, preparado pola Xunta, para renovar estas rúas, dentro do seu plan de embelecer o Camiño Francés. O último tramo desta vía de peregrinación está no noso barrio, sendo por isto que a Xunta planificou a intervención e financiará unha parte da obra, e o resto será cousa do Concello.

O Camiño de Santiago no noso Barrio.

Tradicionalmente o Camiño ven desde San Lázaro e Fonte dos Concheiros, cruzaba a rúa dos Concheiros e entroncaba pola Rúa de San Pedro cara á cidade amurallada. No século XX este itinerario pasou a ser elemento patrimonial e foi protexido polas leis para evitar a súa destrución. Dentro desa lexislación, estableceronse zonas externas que tamén deberían ser coidadas para que non quedara o Camiño ben e o resto horroroso.

No noso caso, esa zona que podemos chamar colchón é parte da Avda. De Lugo e de Rodríguez de Viguri.

Isto foi así de sempre.

Non obstante, na última delimitación, a Xunta de Galicia -co consentimento do goberno municipal do Partido Popular- dispuxo unha nova delimitación do trazado: a ruta xacobea principal cruza a Avda de Lugo, sube pola costa da rúa do Home Santo, continua pola Angustia e baixa dando a volta até a Cruz de San Pedro.

Deste xeito, o vello camiño que separaba desde a Idade Media o Agro dos Concheiros (hoxe beirarrúa impar) do Prado dos Concheiros (hoxe beirarrúa par) deixou de pertenecer ao Camiño de Santiago, despois de case mil anos sendo a principal entrada a cidade.

Nunca conseguimos saber por que se fixo ese cambio. Só despois de anos solicitando o expediente -trámites e petición da oficina do Valedor do Pobo por medio- puidemos saber que non hai informe cientifico algún que o apoie.

Ante tamaña confusión, e visto que non houbo exposición pública desa nova proposta, dimos aviso ao goberno de Compostela Aberta para que defendera a nosa historia pois nos non temos os cartos e coñecementos para facer iso. Pensabamos e pensamos que hai aquí tamén un baleiro legal.

Hasta hoxe non tivemos noticia de accións neste sentido. Así que a rúa dos Concheiros non é hoxe legalmente Camiño de Santiago. É no mellor dos casos unha vía auxiliar.

  • Seguimos sen entender isto e ninguén nos deu uha explicación.
  • Tampouco entendemos porque a Xunta intervén nunha rúa que non é Camiño e por que o Concello permite que outra administración interveña nun espazo que é seu.
  • Ou, por que a Xunta non arranxa o que é seu: subida de Home Santo, Angustia (que está decente) e baixada cara o Cruceiro e a indecente beirarrúa de Rodríguez de Viguri.

A intervención que se propón

No noso barrio afecta as seguintes zonas: Cruz de San Pedro, Rúa dos Concheiros, Rotonda de Concheiros, Avda Rodriguez de Viguri e Avda de Lugo. Tamén haberá obra cara a San Lázaro.

Máis alá de “embelecer” a zona e mellorar o tráfico dos peregrinos, non se explicou en ningún momento os obxectivos da obra.

Queremos saber que é o que se busca para o noso barrio: facelo autopista de peregrinos? Mellorar a habitabilidade? Potenciar o novo eixo peonil que arma o ascensor cara Fontiñas? Dar pulo ao comercio? Mellorar a nosa mobilidade, por exemplo retirando o tráfico parasito de La Salle?

Queremos saber como se integra o novo edificio da Xunta e o remate da Rúa do Home Santo nisto

Máis alá de respostas vagas, nin a Xunta nin o Concello deron resposta a isto. quedou clara a mobilidade dos peregrinos e apuntes baleiros sobre a mellora do paso peonil a Fontiñas por Concheiros-Berlín. Tamén resulta evidente que hai un interese por mellorar a comunicación de dous sitios: o novo edificio da Xunta e a Cidade da Cultura, que se unirán polo Bulevar de Rodríguez de Viguri-Avda de Lugo. A nosa mobilidade quedará condicionada a elementos externos.

Os tempos

Dado que todo isto vai en relación ao arranxo do Camiño, todo ten que estar rematado en decembro de 2020. Así que, hai ano e medio para: facer o proxecto concreto e detallado das obras, sacalo a licitación, revisar as propostas das empresas e facer as obras.

Dada a magnitude do espazo de intervención, parece moi pouco tempo. Non se deron garantías de que se cumpriran prazos. Temos medo de que coas presas non se faga o que é preciso: substitución de todos os servizos, materiais da calidade inicialmente prevista… Ou sexa, de que resulte todo unha chapuza e ter que facer novas obras ao pouco.

O que se nos presentou

Despois de 2 anos pedindo información sobre estas obras, e das do edificio da Xunta, a intervención foi presentada á asociación en tres ocasións, sempre de palabra e sen entregar documentación algunha que permitira un estudo dos detalles con calma (lembrade que nós somos xente común sen estudos de arquitectura e enxeñaría):

 • 26 de xullo de 2018: en chamada case de urxencia. Só puido ir unha persoa da nosa parte á reunión na que estaban responsables da Xunta, o arquitecto responsable e o concelleiro Jorge Duarte. Deusenos unha explicación superficial do documento de traballo. Á vista do que se propón e das formas, a Xunta Directiva decide seguir o rumbo coa maior transparencia neste asunto, e convocar abertos todos os encontros sobre este tema.
 • 29 de outubro: á insistencia nosa convócase unha primeira reunión informativa aberta. Nela preséntase un proxecto algo máis concreto. Queda por definir -e así se pide-: a mobilidade veciñal, o impacto que as obras e a desaparición da rotonda de Concheiros terán no comercio da rúa Concheiros, a instalación dun pavimento normal e accesible e non chapacuñas e adoquíns, unha proposta clara de deseño de beirarrúas para que non se ince todo de bares e terrazas e albergues… Quedan moitas preguntas sen resposta.
 • 29 de abril: novamente a petición nosa, hai unha reunión para a que a Xunta directiva solicitara a presenza dun responsable político da Xunta de Galicia con capacidade para negociara e decidir coa veciñanza. Acuden o concelleiro, o arquitecto responsable e un técnico da Xunta. Non se resolven as dúbidas sobre a mobilidade, o impacto no comercio… pero polo que din (todo sempre de palabra) unha das beirarrúas de Concheiros vai ser unha autopista de peregrinos e vai a haber como unha arboreda onde hoxe está a rotonda !!!

Á vista disto, a Xunta directiva reunida o martes 30 na súa sesión ordinaria, decidiu:

 • Que o documento presentado ten unha filosofía, falando da presentación das rúas etc… positiva, en canto que mellora os espazos e a habitabilidade do espazo no que intervén.
 • Solicitar o proxecto completo e concreto, tal cal se vai facer porque nisto que se nos ensinou de palabra non están cousas básicas como por exemplo número de plazas de aparcamento reais, servizos que se van substituir, árbores, mobiliario (tipo e ubicación), liñas de transporte público que imos ter, marquesinas, entronque Rúa do Home Santo coa nova rotonda de Rodríguez de Viguri, etc
 • Que é inadmisible a creación dunha autoestrada de peregrinos na beirarrúa par, quedando a outra como está. O camiño debe adaptarse á cidade e non a cidade ao Camiño; entendemos a necesidade de crear unidade no Camiño pero estamos falando dunha zona que é xa Camiño, de sempre. Compre non falsear a realidade histórica.
 • Que ese proxecto non se insire no contexto do barrio: non hai estudo da nosa mobilidade, non hai estudo de impacto comercial, non hai proposta de detalle sobre os servizos (saneamento, auga…).
 • Non se cumpren os compromisos acadados: haberá obra sen o parking de Triacastela.
 • Non hai garantía de que, vistos os prazos que se manexan, a obra se faga ben, cos materiais previstos, coas árbores acaídas, co mobiliario urbano do que se fala…
 • É unha proposta moi verde que precisa maduración e concreción.
 • Ninguén nos explicou porque a Xunta actúa nunha zona que deixou de ser Camiño de Santiago e por que fai nela a súa vontade.
 • Solicitar unha reunión co Alcalde, visto que o Concelleiro responsable está disposto a seguir con este despróposito pois o financiamento da Xunta é segundo el, a única forma de arranxar a zona.
 • Nós preferimos agardar e que se faga algo con xeito que non nos condene por 20 anos e poña en perigo o noso comercio e forma de vida.

Por favor, queremos un barrio sen bonitismo e sen un futuro condicionado á turistización dos peregrinos

10. Outubro 2018 · Comentarios desactivados en 27 de outubro, Mercado do Caracol · Categories: A Xuntanza, O Barrio

Trae a túa casa ás costas ao Mercado do Caracol

Pensamos que estes tempos complicados son perfectos para simplificar as nosas vidas, para interiorizar a práctica dos 3R (reducir, reutilizar e reciclar) e para ser máis solidari@s.

Lembras esa cafeteira en perfecto estado que esmorece nun armario da túa casa? Esa lámpada que realmente nunca conseguiches encaixar na túa sala? E aqueles patíns tan lindos? A bici estatica-percheiro?… Fai inventario, simplifica a túa vida e trae contigo todas esas cousas pois aqui poderás vendelas, trocalas ou mesmo regalalas.

Soñas con renovar a túa mesiña de noite cunha lámpada resultona e eficiente? Gustaríache equipar mellor a túa cociña? Tes grandes proxectos para este curso e precisas accesorios deportivos?… Este é a túa oportunidade.

Que algunha das túas trapalladas é grande? Trae a unha foto e poderás atopar quen o necesite.

Buscas… pero non sabes moi ben que? Leva a túa lista, porque nas nosas casas hai moitas cousas durmindo polas esquinas que mellor estarían noutro fogar.

 … e aínda poderás redescubrir unha zona do barrio e os seus establecementos comerciais. É o día perfecto para facer compras nos negocios desta rúa ou para tomar un bó almorzo

 A cita é o sábado 27 de outubro na Rúa do Home Santo, das 11 ás 14h.

 Se queres vir e traer a túa casiña, lee con atención estas instrucións. O mail para anotarse é axuntanza01@gmail.com

20. Setembro 2018 · Comentarios desactivados en Actividades para o curso 2018-19 · Categories: A Xuntanza, Actividades

exposicion actividadesBenqueridas amigas e amigos

Un ano máis tendes aquí a nosa oferta de actividades para o curso que comeza.

Como veredes, boa parte dos cursos e obradoiros son os de sempre aínda que algún ten novo horario. Temos dúas ofertas novas:

 • Swing: para animarnos a facer algo de exercicio ao tempo que coñecemos xente e nos divertimos
 • Biodanza: que busca conseguir un mellor estado físico e de ánimo

Retomamos unha aposta que o ano pasado comezou tarde pero con brío:  o baile en liña; e tamén a cerámica, por petición popular.

Como os últimos anos haberá un periódo de matrícula, que será a semana que ven (do 24 ao 28 de setembro) de 19 a 21h no noso local.

A inscrición será gratuita para socios e socias ao día do pago da cuota; quen non a  teña pagada pode facelo alí. Para persoas non socias, a inscrición será de 10 euros.

Aínda que o local ven de incorporarse á Rede de Centros Socioculturais e o Concello asume boa parte dos gastos, quedan aínda algunhas cousas que teremos que afrontar como asociación, asi que manteremos a achega de 2€ por persoa e actividade para este fin.

 Comezamos as actividades o día 1 de outubro

E aqui tendes a nosa oferta:

1.- BAILE GALEGO: Martes de 19:30 a 20:30 horas* (Iniciación) / de 20:30 a 21:30 horas* / de 21:30 a 22:30 horas*

Monitora: Felisa Segade *Prezo a repartir entre cada grupo (arrededor de 12 €)

2.- CERÁMICA: Mércores de 19:00 a 20:30 horas – 27 €/mes.

Monitora: Juana Fernández

3.- CORTE E CONFECCIÓN / Arranxos de roupa: Xoves de 18:00 a 20:00 horas – 30 €/mes.

Monitora: Susa Garcia

4.- GAITA: Xoves de 20:30 a 22:15 horas – 18 €/mes.

Monitor: Marcos Varela

5.- IOGA: Luns de 19:00 a 20:30 horas – 19 €/mes.

Monitora: Maite Pereira

6.- YOGILATES: Luns e Mércores de 9:00 a 10:00 horas – 24 €/mes.

Monitora: Maite Pereira

7.- PILATES: Luns e Mércores de 18:00 a 19:00 horas – 24 €/mes.

Monitora: Maite Pereira

8.- GUITARRA: Luns de 15:30 horas a 20:30 horas *Prezo a repartir entre cada grupo.

Monitor: Xavier Mugardos

9.- PANDEIRETA E CANTO: Venres de 18:00 a 19.00h (Iniciación), de 19:00 a 20:00 horas (Nivel I), de 20:00 a 21:00 horas (Nível II) – 28 €/mes.

Monitora: Jara Ortiz

10.- TEATRO: Luns de 21:00 a 23:00 horas – 18 €/mes.

Monitor: Xurxo Barcala

11.- SWING: Mércores de 20:30 a 21:30 horas – 20 €/mes.

Monitora: Isabel Pastor

12.- BAILE EN LIÑA: Venres de 18:00 a 19:00 horas – 10 €/mes.

Monitora: Miriam Martínez

13.- NOVA XOIERIA: Mércores de 20:30 a 22.00 horas – 27 €/mes.

Monitora: Juana Fernández

14.- MEDITACION TRANSCENDENTAL: Xoves de 19:00 a 20:30 horas

Monitora: Zinnia Maravell

15.- BIODANZA (Para a promoción da saúde e a alegría de vivir): Xoves de 17:00 a19.00 horas – 30 €/mes.

Monitora: Mari Fidalgo

29. Xuño 2018 · Comentarios desactivados en Orzamentos Participativos 2019 · Categories: A Xuntanza, O Barrio

Como xa saberedes está en marcha o proceso de participación para os orzamentos municipais do ano 2019. Nesta ocasión, ademáis de propoñer e apoiar propostas para a cidade, as festas ou a mocidade é o momento de repensar o barrio e facer propostas para el.

Entramos coa Almáciga na chamada zona Leste, asi que é o noso momento. Na web Compostela Decide tendes toda a información necesaria para participar no proxecto. Básicamente a cousa é asi:

 • até o día 6 de xullo: é o tempo de anotarse e presentar propostas; tamén podemos ir mirando e pensando no que presentan.
 • Do 11 ao 27 xullo: apoiamos aquelas que mais nos gustan; as mais populares serán as que pasen á seguinte fase.
 • Do 25 de setembro ao 14 de outubro: Despois de miralas, decidir a súa viabilidade e o prezo (algo que farán os técnicos municipais durante o verán), votamos e decidimos.

Como Asociación, a Xuntanza ven de presentar unha serie de propostas. Unhas para o barrio e outras para a cidade.

Para o barrio, como veredes fuximos un pouco das grandes obras, non porque non pensemos que son necesarias senón porque os cartos a investir no conxunto da zona (está tamén o barrio da Almáciga) son limitados. Pensamos que este proceso é unha boa oportinidade para facer esas cousas pequenas que fan a nosa vida mais cómoda e alegre e que é moi dificil conseguir, pois de sempre os concelleiros/as consideran que é mellor investir nas obras ou en infraestruturas.
Hoxe apostamos por accesibilidade, espazos de convivencia e algo de alegría nestas rúas que as veces son ben duras con tanta pedra sen bancos ou flores.

 • Barrio para todos e todas: instalación de sinaletica inclusiva
 • Neste barrio vimos facendo un importante esforzo por incluir a todas as persoas, calquera que sexa a súa orixe, idade ou dificultade, nas actividades e no dia a dia da nosa vida comunitaria. Tendo en conta que temos aqui asentadas algunhas entidades que especificamente traballan na inclusión dalguns colectivos, propoñemos que se instalen no barrio sinais que apoien a inclusión plena de veciños e veciñas e a súa maior comodidade no barrio. Sería sinalética para as persoas con transtornos do espectro autista, dificultades visuais e de accesibilidade…
  O deseño das actuacións e contido da sinalética debería facerse dun xeito aberto ao barrio e a estas entidades, de xeito que o proceso de preparación sirva tamén para proporcionar espazos de inclusión e visibilización.
  Falamos, por exemplo, de:
  • pictogramas para persoas do espectro autista
  • planimetrías do barrio para persoas invidentes en puntos estratéxicos
  • Sinalización vertical e peonil de puntos clave (farmacia, centro de saude, escolas)
  • Información adaptada a todo tipo de públicos (en tamaño de letra, altura, en braille…) sobre transporte público…
 • As rúas son para vivilas: creación de 3 espazos de convivencia

É unha evidencia que dúas das nosas marquesinas de paradas de autobús son usadas pola veciñanza como espazo de socialización. Son as de Quiroga Palacios e a que hai en Concheiros preto da Cruz de San Pedro. Malia que son incómodas sirven cada día como punto de encontro entre veciños e veciñas de todas as edades.

Gustaríanos que se marcara a parada de autobus cun poste indicativo e que esas marquesinas foran retiradas e substituidas por estruturas máis amables e cálidas (madeira, cristal, mesmo algun arranxo floral) nos que a xente estea máis cómoda e se sinta máis acollida. Serían estruturas de convivencia non estritamente relacionadas co transporte público; algo así, aínda que máis cálido.

Propoñemos tamén a súa instalación nun novo espazo: en Rodríguez de Viguri, no encontro con Home Santo, preto da parada de autobus, onde agora hai uns cotedores de lixo.

Pensamos que necesitamos humanizar as nosas rúas e prazas, crear nelas espazos nos que descansar, sentarse a falar ou onde podan xogar nenos e nenas. Temos no barrio un montón de recunchos que ben servirían para isto e que hoxe son sitios un tanto abandonados ou tristes ou que aínda sendo moi vividos, están bastante estragados. Por exemplo: o recuncho da Fonte no alto da rúa de Betanzos ou o da Fonte do Cruceiro, a praciña da Carricova, a esquina entre Quiroga Palacios e Costa do Vedor, o mirador do Seminario, esa zona ao carón dos contedores en Home Santo…

Propoñemos que se suavicen e  deixen de ser anacos de rúas ou espazos esquinados para pasar a ser praciñas ou sitios nos que estar charlando, dar a merenda as crianzas, descansar un pouco ou ler: bancos de madeira sobre a pedra, xardineiras, algunha biblioteca de rúa mesmo columpios para as crianzas máis pequenas (balancins ou minitobogans). Cousas deste tipo ou deste.

Deseñar e sinalizar axeitadamente 2 itinerarios pola rúa e polos parques desta zona que orienten á veciñanza que sae camiñar para facer exercicio. Un sería un pequeno circuito de 1km circular e plenamente accesible (sen obstáculos, con varandas, mais ou menos chan e co piso accesible). O outro conectaría con este e comprendería en total 3 km.

Poderíamos incluir o barrio da Almaciga, de xeito que cada barrio teña o seu de 1km e outro de 3 que unira os dous.

 

Para a cidade, parecenos que estamos no tempo de pedir dúas cousas ben interesantes para o Parque de Belvís:

Ese recuncho un tanto abandonado sería un lugar perfecto para esta actividade, tamén para unha instalación que cun custe moi baixo podería servir ás entidades orientadas á divulgación desta tradición para organizar actividades. É un sitio perfecto para isto pola súa centralidade na cidade.
Os xogos tradicionais teñen gran arraigo na cidade e merecen ter un espazo específico para a súa divulgación e práctica.

    Esta rúa e o seu acceso ao parque é un dos poucos exemplos que quedan de como eran os rueiros dos barrios da cidade, encaixados entre valados e casas e co pavimento de canto e pedras e terra. Por outro lado é imperioso o seu arranxo.  Pensamos que se poderían combinar as dúas cousas e mesmo unha terceira, a accesibilidade.

    A cousa sería rehabilitar a rúa nese tramo baixo e instalar sobre ela unha pasarela que permitira observar e preservar o que hai, cuns paneis explicativos, ao tempo que serviria para dotar ao parque dunha entrada accesible por esta zona.

 

Queremos pensar que estas ideas son interesantes e que serán merecedoras do voso apoio.

11. Maio 2018 · Comentarios desactivados en O 26 de maio, Mercado do Caracol · Categories: Uncategorized

Trae a túa casa ás costas ao Mercado do Caracol

Pensamos que estes tempos complicados son perfectos para simplificar as nosas vidas, para interiorizar a práctica dos 3R (reducir, reutilizar e reciclar) e para ser máis solidari@s.

Lembras esa cafeteira en perfecto estado que esmorece nun armario da túa casa? Esa lámpada que realmente nunca conseguiches encaixar na túa sala? E aqueles patíns tan lindos? A bici estatica-percheiro?… Fai inventario, simplifica a túa vida e trae contigo todas esas cousas pois aqui poderás vendelas, trocalas ou mesmo regalalas.

Soñas con renovar a túa mesiña de noite cunha lámpada resultona e eficiente? Gustaríache equipar mellor a túa cociña? Tes grandes proxectos para este curso e precisas accesorios deportivos?… Este é a túa oportunidade.

Que algunha das túas trapalladas é grande? Trae a unha foto e poderás atopar quen o necesite.

Buscas… pero non sabes moi ben que? Leva a túa lista, porque nas nosas casas hai moitas cousas durmindo polas esquinas que mellor estarían noutro fogar.

 … e aínda poderás redescubrir unha zona do barrio e os seus establecementos comerciais. É o día perfecto para facer compras nos negocios desta rúa ou para tomar un bó almorzo

 A cita é o sábado 26 de maio na Rúa do Home Santo, das 11 ás 14h.

 Se queres vir e traer a túa casiña, lee con atención estas instrucións. O mail para anotarse é axuntanza01@gmail.com

Nota: Haberá un espazo informativo da actividade da Xuntanza e do Prestogal.

 

 

07. Maio 2018 · Comentarios desactivados en Xa está aqui o Prestogal · Categories: O Barrio

Seguindo o camiño iniciado polo Mercado do Caracol, traemosvos unha proposta que nos axudará a facer máis sostible o barrio e as nosas casas.

É unha iniciativa que ven promovida pola Concellaría de Benestar: o Prestogal

 • Non sabes o que é o Prestogal?

É unha plataforma web para intercambiar, prestar ou ceder recursos entre a veciñanza da cidade.

 • Qué?

Obxectos que usas pouco ou que xa non usas pero que aínda teñen vida útil poden ser de utilidade para outra persoa. Se os subes ao Prestogal estarán a disposición doutro veciño ou veciña.

Por exemplo, ese taladro que usas de cando en cando, a panificadora,… podes emprestalo ou cedelo.

 • Como?

Os socios e socias das entidades veciñais que queiran usar o Prestogal terán que darse de alta; logo poderán subir a ela os obxectos que queren dispoñibilizar ou ben poderán buscar o que precisan.

 • Para qué?

Para mellorar os nosos habitos de consumo, para reaproveitar o que nos sobra; para fortalecer os vinculos entre veciños e veciñas.

E ademáis, os Servizos Sociais do concello teñen acceso á plataforma para que as persoas máis necesitadas que non teñen acceso a Internet nin a asociacións, tamén podan acceder aos recursos coa axuda do persoal de Servizos Sociais que actuará de intermediario.

Quedas con dúbidas? Bota unha ollada a este video

O acceso á plataforma faise a través da súa web, que é esta.

É imprescindible para participar na plataforma ser socio/a da AV A Xuntanza. Se estás interesado/a e queres asociarte tes aquí toda a información que precisas.

 

24. Abril 2018 · Comentarios desactivados en O Día do Maio, benvida primavera · Categories: Actividades, O Barrio

Como ben podedes aprezar, xa está aquí a Primavera.

Ímos recibila e celebrala como merece, cunha xornada de vida na rúa, de pasalo ben coas amigas e amigos, de risas e cantigas.

Ese día será o 5 de maio.

Ese día, a praciña do inicio da Corredoira das Fraguas onde está o supermercado Día será a Praza do Maio. Alí construiremos o noso maio, todas e todos, ao longo da xornada.

O plan preparado pola Comisión de Festas é o seguinte:

 • 11h: Comezamos a construción do maio
  • Saida á recoller pampullos e fiuncho. Organizar os grupos de traballo, a carpa… Empezamos a coser.
 • 13h: Actuación das pandereteiras da AV A Xuntanza
 • 15h: xantar popular: Faremos da Praza do Maio un espazo gastronómico distinto
  • Trae a túa comida.
 • 16.30-18.30: Xoguetoloxía da man de Xandobela
  • xoga e aprende a facer xoguetes e enredos.
 • 17h: Foliada con Habelas Hainas e Amig@s.
  • Ven facer a festa con nós!
 • Peche de xornada a partir das 19.30
  • Chocolatada

Como xa sabemos que vai saber a pouco, temos 2 propostas previas:

 • 29 de abril: As herbas e plantas dos Maios: roteiro interpretativo.

Sairemos as 10.30 da Cruz de San Pedro e faremos unha andaina duns 7 kms apta para grandes e pequenas e coñeceremos as herbas e flores que encarnan a primavera e que estarán no noso maio. Pasaremos ás 11h polo Carme de Abaixo (para quen quera incorporarse nese lugar).

 • 3 e 4 de maio: saidas a recoller fiunchos e pampullos.

dúas quendas cada día: 17 e 19h. Punto de encontro: Cruz de San Pedro.

Sabemos que o Día dos Maios será unha gran festa e que por fin quitaremos de enriba toda esta humidade e invernía asi que convidamosvos a que vos acheguedes durante toda a xornada, para pasar o día ou para estar un ratiño, a traballar ou a acompañar. Para que o barrio, todos e todas, deamos á Primavera a benvida que merece.

06. Abril 2018 · Comentarios desactivados en O Plan de Xestión do Plan Especial da Cidade Histórica · Categories: A Xuntanza, O Barrio

Nestes últimos tempos fálase moito da actualización do Plan Especial da Cidade Histórica e dun Plan de Xestión que debe acompañalo. Son dous documentos de gran relevancia que marcarán o futuro da Cidade Histórica e polo tanto dunha parte moi substancial do noso barrio para os anos que virán.

Todos e todas tendes unha idea aproximada do que é o Plan Especial por canto xa vivimos condicionados por el. É un documento de perfil básicamente urbanístico no que se incluen desde as prácticas relacionadas coa conservación patrimonial até os usos dos edificios e parcelas.

Algo distinto é o Plan de Xestión. Este é un documento que agora é requirimento dos Sitios Patrimonio da Humanidade. O certo é que non hai un modelo claro sobre o que debe ser e cada cidade e sitio Unesco formula esta obriga ao seu xeito. Nós entendemos que é a un tempo unha declaración de intencións, un plan estratéxico e unha filosofía coa que administrar o Plan Especial e o territorio ao que se refire.

Pero nos non mandamos nin somos xente experta nisto, asi que xa se verá.

Porque vos contamos isto? Porque agora que está en marcha a fase pública de participación queremos ser transparentes a respecto da filosofía e propostas coas que vamos a este proceso.

Vai para dous anos que se nos convocou nunha segunda rolda de consultas. Na primeira houbo varias entidades do Casco Vello (ao parecer) pero nós non fumos convidadas.

Para esa segunda, consistente nunha entrevista cun técnico municipal, a Xunta Directiva fixo os seus deberes (estudou varios plans de xestión doutros lugares, reflexión e discusión) e levou un documento cun conxunto de ideas para o barrio e para o conxunto da cidade histórica.

É este que podedes descargar AQUI. (Si, algo longo pero é un tema ben serio)

Segundo nós vemos este asunto:

O plan de Xestión debe aspirar

 •   á igualdade das persoas (novas e maiores, de todas capacidades, de diversos orixes e necesidades), dos territorios (centro e barrios)…
 • a unha gobernanza diferente, máis transparente e democrática da cidade histórica preservando os dereitos das persoas que alí viven a unha contorna humanizada e vivible. O dereito a ter un barrio con espazos e servizos públicos e vida comunitaria é irrenunciable.
 • a deseñar e desenvolver políticas prácticas que favorezan o rexuvenecemento demográfico sen expulsar ás persoas maiores.
 • a implementar políticas de respecto e valorización do patrimonio herdado, que hoxe está banalizado, mercantilizado e desprovisto de case todos os seus valores positivos (desde o punto de vista da veciñanza da zona)

Aplicamos e achegamos propostas nestes sentidos para o conxunto da cidade histórica e para o barrio.

 • Respecto ao barrio as propostas encamiñanse ao cumprimento destes obxectivos. Para isto si que engadimos unha novidade que nos parece fundamental para nós e para o conxunto da Cidade Histórica:
 • creación dun novo perímetro do Plan Especial, un círculo externo ao actual que no caso de San Pedro chegaría até a Avda de Lugo-Rodríguez de Viguri.
 • Porque entendemos que é conveniente ter unha zona exterior aos perímetros actuais nos que podan planificarse os espazos libres e as actividades como o turismo  en función das necesidades do conxunto da zona.
 • Porque queremos ter parcelas para dotacións de servizos (aparcamentos, centros comunitarios) e queremos control dos albergues e outros establecementos que en rúas como Concheiros rouban espazo ao comercio de proximidade.

Con todo, o máis importante para nós é a GOBERNANZA porque o novo Plan Especial ten que ser xestionar dunha forma ben diferente, mas democrática, transparente e participativa; en contrario o sentimento de desposesión, incomprensión e desarraigo -que é o que leva a xente a deixar a améndoa- irá medrando nos barrios, onde xa comezan a aprezarse os primeiros síntomas de cansancio.