01. Maio 2021 · Comentarios desactivados en A obra na Avda de Lugo-Rodríguez de Viguri · Categories: A Xuntanza, O Barrio

Nestes últimos días de abril tivemos dúas reunións sobre as obras que se están levando a cabo no barrio. A da Avda de Lugo-Rodríguez de Viguri, foi coa Axencia Galega de Infraestruturas, que é quen está facendo a obra; estaban tamén varios concelleiros e técnicos municipais así como os representantes da Asociación Veciñal do barrio das Fontiñas.

Presentaronse as grandes liñas do que será a zona unha vez rematada a obra. Era o que levabamos anos pedindo e o que reclamamos ao Concello e á Valedora do Pobo; entendemos que nun proxecto poden quedar detalles sen pechar cando se aproba pero a indefinición deste era total e, de feito, cada reunión supón coñecer novedades (moitas xa irreversibles) que non responden á necesidade da obra senón á concreción necesaria para que avancen os traballos.

Esta foi a primeira reunión que tivemos con eles desde febreiro de 2020, se isto ten que ver ou non co requirimento da Valedora para que se dispoñibilizara a información sobre o resultado final da obra, saberanno eles.

En xeral, como xa comentamos noutras ocasións, o proxecto non está pensado para o barrio nin tendo moi en conta ás súas necesidades e isto non mudou. Continúa sen haber reflexión sobre a realidade desde a óptica de quen vive en San Pedro, asi que nisto non hai novidades; tampouco as hai no feito de que a énfase está posta na mellora da mobilidade dos peregrinos/as que veñen da Fonte dos Concheiros e dos coches que fan o traxecto Avda de Lugo-Rodríguez de Viguri. Estes pasan a ser os tráficos máis importantes e o resto da mobilidade queda condicionada a eles.

Imos por partes:

a) Calendario:

Estarán rematadas o día 31 de xullo

b) Instalacións:

 • Substituíuse boa parte das conducións xerais de saneamento e de recollida de pluviais que pasan pola zona e instalaronse tanques para a recollida desas augas pluviais e decantala para que se integre no sistema da cidade en mellores condicions (son eses tanques que meteron no enorme burato do parque). A red vella foise facendo a cachos, a medida que se facían obras así que era un puro remendo, agora queda todo novo.
 • Tiveron problemas coa información previa que se lles ofreceu sobre a localización e características das instalacións (augas, electricidade). Este é unha das causas dos retrasos.
 • Non se fixo, como insistentemente pedimos, unha renovación das acometidas dos edificios (auga, gas, saneamento, fibra óptica) a esa nova rede.

c) Acabados:

 • A carballeira (que eles chaman praza) é o corazón do proxecto e será un espazo preferente para o cruzamento de peóns entre un e outro lado da Avda de Lugo.
 • As beirarrúas actuais serán retiradas e substituídas por un pavimento como o que está no lado dos Xulgados-Conservatorio (tipo asfalto) que será pulido e quedará mellor.
 • O alumeado na zona central irá colgado, nunha catenaria. Non temos claro que vaian a susbtituir as luminarias actuais da Avda de Lugo, así que tampouco queda claro que se vaia a suprimir esa escuridade nocturna que provocan as árbores.
 • Pedimos unha especial atención para que tanto as zonas encostadas do cruce Concheiros-Avda de Lugo, como o cruce da Cruz Vermella sexan plenamente accesibles mediante a instalación de pasamáns para axuda das persoas con dificultades e pasos de peóns que non esvaren de verdade.
 • As árbores sobrevivirán sen problema, aínda que haxa cables e tubaxes polo medio, xa que as raices van por debaixo  e polo visto non medrarán moito máis do que hoxe son (!). Iso si, haberá que facer podas etc. En todo caso, van neses cadrados de formigón enormes para darlles espazo de acomodo e encauzar o tráfico.
 • Todo o pavimento (calzada, zona de peóns) irá ao mesmo nivel.

d) Mobilidade

 • A disposición da obra -que será moi dificil mudar- prima a mobilidade en dous eixos:
  • Avda. de Lugo-Rodríguez de Viguri, para os coches
  • Fonte dos Concheiros-Concheiros, para os peóns
 • Búscase unha pacificación do tráfico dos coches para que toda a zona resulte menos hostil, por iso a velocidade será menor e isto vai conseguirse co estreitamento dos carrís e a instalación de semáforos (varios) entre a rotonda de arriba e a de abaixo.
 • O cruzamento onde antes estaba a rotonda de Concheiros será con semáforos e funcionará en dos tempos. Nun pasarán os coches, noutro os peóns -que poderán cruzar por onde queiran-.
 • A rúa dos Concheiros conservará os dous carrís (entrada e saída) aínda que a saída será só cara abaixo. Nisto nós vemos un problema importante xa que o barrio queda acorralado entre rotondas, o que permitirá que continúe o uso abusivo de rúas como Costa do Vedor; tamén seguimos sen saber o impacto que este cambio pode ter no comercio e os clientes que veñen de San Lázaro, San Marcos, etc; ou no transporte público (agora din que non haberá cambios pero no futuro…).
 • A rúa Berlín queda cortada e sen acceso á nova avenida; terá a súa saída pola rúa Viena (a dos xulgados).

E isto é todo o que contaron. Quedaron moitas preguntas e dúbidas sen resolver:

 • Onde está a reversibilidade do tráfico de coches que acordamos hai 2 anos? o trazado da obra condiciona, sen posibilidade de cambios toda esa mobilidade.
 • Que pasa con todas as prazas de aparcamento que se perden? Son unha morea delas en Rodríguez de Viguri e non temos garantía ningunha de que o parking novo da Altiboia teña permanencia no tempo xa que a día de hoxe é un uso provisional.
 • É evidente que a rotonda da rúa Londres (a de abaixo) ten pouco espazo de manobra e os autobuses grandes (escolares, por exemplo) entran e saen con dificultade.
 • Seguimos sen entender como se pode estrangular a nosa mobilidade sen facer nin un estudo mínimo. Agora quedaremos condicionados ao uso da rotonda de arriba para entrar e, sobre todo, a de abaixo e á rúa Londres para saír. Nós quedaremos enganchados no colapso da rúa Londres ou na rotonda de arriba cando saian os da Xunta de traballar, pero o tráfico parásito que usa o barrio para ir aos colexios de Virxe da Cerca ou subir á Almáciga seguirá alí, agora facilitado pola rotonda de abaixo (é mais doado o acceso á Ameixaga ou Costa do Vedor).

En fin, seguimos con todas as dudas do mundo a respecto deste proxecto. Sen dúbida será bonito e mais ordenado pero non parece axeitado ás nosas necesidades. É evidente que seguirán adiante -xa o están facendo- sen atender moito ao que opinemos e teñen nisto a complicidade do Concello.

O tempo dirá que pasa; ogallá esteamos equivocadas. Entre tanto, paciencia, que xa están case rematadas.

Da Axencia enviaronnos 3 planos, que compartimos con vós: plano 1, plano 2, plano 3.

 

 

 

 

10. Novembro 2020 · Comentarios desactivados en Sobre a obra na rúa dos Concheiros · Categories: A Xuntanza, O Barrio

Á vista do inminente comezo das obras da Rúa dos Concheiros, queremos compartir convosco o feito até o de agora, o que propoñemos para o futuro e unha serie de reflexións arredor de toda a intervención.

Dí o alcalde que esa obra é como unha operación a corazón aberto e sen anestesia. Ten razón. Pero nós vemos tamén que o equipo médico non ten claro cal é o problema e van abrir para ver que hai, e vemos tamén que a asepsia se reduce a uns litros de hidroxel. Así, será unha intervención de alto risco e de resultado tan incerto que, desde a nosa perspectiva, as posibilidades de acertar son reducidas.

Que a rúa precisa un arranxo é algo innegable; que ten que ser en profundidade, tamén; que se pode aproveitar para ordenar o tráfico e o aparcamento é evidente; e que reparar a zona do Cruceiro e a entrada das Fraguas (zona do DIA) sería o óptimo. Nisto sabemos que hai consenso entre o barrio e as administracións.

Por isto levamos 6 anos traballando e vendo proxectos.

O Marco Xeral

Antes de avaliar esta intervención, pensamos que hai que ter en conta algunhas cousas que aquí ou ben se esqueceron ou ben se pasaron por alto.

 • No barrio de San Pedro viven arredor de 9.000 persoas, é dicir mais que en moitas capitais municipais de Galicia. Temos dinámicas económicas e sociais máis próximas ás de unha vila que ás de moitos barrios-dormitorio.
 • Somos unha parte do Camiño pero non é a peregrinación o que nos define, como pode suceder noutras zonas, senón o feito de ser un barrio extramuros da cidade cunha historia e vivencias de seu.
 • O eixo San Pedro-Concheiros é a terceira zona comercial aberta da cidade. É comercio de proximidade pero a sua presenza e peso económico e social é innegable, así como o servizo que da a unhas 15.000 persoas cada dia.
 • Nunha xeografía de rúas estreitas e quebradas, a Rúa dos Concheiros é a única que ofrece posibilidades para servir de ferramenta de ordenación da mobilidade no resto da zona, tanto para entrar e sair as persoas e mercadorías, como o transporte público.
 • No Barrio de San Pedro hai unha relación de 3-4 coches de residentes por cada praza de estacionamento en superficie, non se conta o tráfico comercial nin os vehículos das persoas non censadas;  non hai aparcamento público ou privado, en propiedade ou alugueiro, aberto ou pechado que responda á necesidade existente. A veciñanza vive maiormente a pé pero ten que guardar o coche nalgún sitio e ese lugar non existe hoxe máis que na rúa pero é escasísimo.
 • Temos unha importante presenza de persoas  maiores que precisan coidados e apoio pero tamén unha mobilidade doada e segura, e nenos e nenas que queren ir ao cole a pé sen medo aos coches. Todos e todas queremos unha mobilidade branda e segura. Facemos a vida a pé e queremos tranquilidade.
 • Para todos e todas, Concheiros é o final do barrio non o principio.

Estas son cousas que, pensamos, deben terse en conta á hora de deseñar unha obra nesta zona.

A Historia deste proxecto

O proxecto que agora se pon en marcha foi presentado en 2019 e formaba parte dunha acción máis ampla deseñada pola Xunta de Galicia para “embelecer” as entradas do Camiño na cidade. Naquel acto, presentouse un proxecto pechado e quedou clara na reunión aberta á veciñanza o rexeitamento xeral á proposta, tanto a obra de Concheiros como a da Avda.de Lugo/Rodríguez de Viguri; a pega principal era que o plan non se axustaba nada á realidade do barrio e non respondía a ningunha das nosas necesidades. Os puntos máis críticos eran a “alfombra de peregrinos”, que separaba as dúas beirarrúas de Concheiros entre elas e reservaba unha (co dobre de ancho) para orientar aos camiñantes, e a configuración da mobilidade, pois ao trasladar o cruce actual ás novas rotondas quedabamos un tanto acurralados e o tráfico íase descontrolar por rúas que igual non eran as acaidas (por certo, nisto tiñamos razón e a Costa do Vedor soporta xa agora un tráfico de vehículos que de ningún xeito é admisible).

Así as cousas nós plantamonos e rexeitamos o proxecto e calquera intervención que non entendese como prioritarias as necesidades do barrio. Comezamos as conversas co equipo do Sr. Noriega, alcalde naquel momento.

Tanto el como o Sr. Bugallo e mesmo o BNG deixaron clara na campaña electoral que os dous proxectos non eran apropiados para o barrio e había moito que revisar neles.

Coa chegada do Sr. Bugallo ao goberno municipal e entendendo que era un investimento importante e unha boa oportunidade para arranxar a zona, falamos e volvimos a falar con políticos e técnicos. O noso ánimo, como é tradición, foi construtivo e dialogante e mesmo renunciamos a algunhas cousas para que a obra saise adiante. Pero hai outras que son irrenunciables, aínda que algunhas teñen que ver co proxecto de obra pero outras non.

A día de hoxe

Neste panorama, despois de moitas horas de observación da rúa e de reflexión por parte da Xunta Directiva e de conversas con uns e con outros, chegamos ao día de hoxe. A situación é:

 • Mantense no proxecto o enfoque inicial (Concheiros é a entrada do Camiño) e non a visión que nós propoñemos (Concheiros é unha parte do eixo comercial do Barrio de San Pedro, o terceiro da cidade ao aire libre). Continua existindo unha beirarrúa VIP (ancha, árbores, mobiliario urbano) e outra mais ancha que agora pero pegada aos coches (que é a que ten o comercio).

Segundo nós o vemos, o desequilibrio entre beirarrúas (agora moderado pero existente aínda) e a pantalla de árbores no lado ancho, dividen a rúa en 2 metades independentes; pensamos que non é o mais acaído para unha rúa comercial que ten que ser, como é agora, permeable. Onde debes poder ver e pasar dunha beirarrúa á outra.

Preguntamonos se farían esta división en Alfredo Brañas ou en Dr. Teijeiro. Se foi valorado o impacto desta ruptura no comercio. Se hai medidas para evitar que esa nova beirarrúa anchísima desapareza polas terrazas de bares. Se Hai pensadas medidas para evitar que os negocios que alí hai non pasen a ser bares.
De todo isto non temos outra resposta que sexa xa se verá.

 •  Proponse unha mobilidade tranquila que pensamos que funcionará ben no proxecto pero non tan ben na realidade. Velocidade limitada a 30km/h, reducción do aparcamento, limitación da carga e descarga, reordenación dos fluxos de coches para a zona do DIA, peonalización da praciña da Cruz. Pero o que nos vemos é:
  • Simplemente con sinais non se reduce a velocidade dos coches; coas beirarrúas ao mesmo nivel cos coches non está claro que estes non invadan a zona de paseo ou que non haxa certa sensación de medo (falouse de bolardos pero nada concreto e sen compromiso).
  • Desaparecen 80 prazas de aparcamento na rúa, sen que o aparcamento de Triacastela (que terá 6 máis que agora) e o da Altiboia (demasiado lonxe para unha parte da veciñanza) compensen esa perda. É imposible vivir nesta cidade sen coche e, necesitamos aparcamento non para movelos senón para poder deixalos quietos. Así as cousas -sen falar da desaparición de parte do estacionamento en Rodríguez de Viguri, o que xa se perdeu en Quiroga Palacios ou na Rúa do Home Santo, ou mesmo dos vados e aparcamentos irregulares que hai-, este é un asunto dramático e urxente. Non se ofrece unha resposta mínimamente aceptable.
  • A proposta de fluxo de coches que nos fan para a zona do Supermercado DIA/Pza do Cruceiro é que os coches entrarían por Concheiros e sairían polas Fraguas. Isto quere dicir que as 9 da mañá (hora punta de coles e de reparto comercial) teremos aos camións (por exemplo, o dos iogures) pasando pola porta do colexio, nunha rúa xa colapsada.
  • De como circularán as bicis, non temos (nin teñen) unha idea clara.
  • Conseguimos convencelos de manter os dous sentidos en Concheiros pero non, por exemplo, de facer algo para eliminar tráficos parásitos como o provocado polo Colexio Lasalle ou os que suben pola rúa de Betanzos a primeira hora da mañá para aforrar a volta pola Xunta e todos os seus semáforos.
  • É dicir, non hai un estudo das nosas necesidades de mobilidade, do que resulta que é unha obra que imporá direccións, fluxos e usos que agravan unha situación que xa é dificil.
 • Seguimos sen saber como vai a quedar a obra que está acometendo a Xunta na Avda de Lugo/Rodríguez de Viguri. Cales van a ser as condicións da nosa mobilidade, como imos entrar e sair do barrio, que plans hai sobre o transporte público con esta nova configuración. Non falemos xa de ter un estudo ou unha idea rudimentaria de como poden afectarnos á hora de atender a persoas maiores ou menores, carrexar equipaxes…. esas intervencións que requiren parar diante da casa, descargar e marchar a aparcar cando vemos o acceso único do parquin da Altiboia e a dirección única da rua das Fontiñas; calquera desas operacións desde a rúa do Medio ou as Fraguas é case unha viaxe trasatlántica no modo de tráfico que se pode albiscar.
 • Fálase de comezar a obra xa e se nos presentou un plan de “tráfico” (sempre só os coches) para o tempo que dure. Pasa novamente por ateigar de coches a Costa do Vedor e por usar Fraguas; novamente sen control do tráfico parásito e sen avaliación doutras alternativas ou o seu impacto no comercio e no día a día. Mesmo se está avaliando o peche integral dos vehículos despois de xaneiro (“segun se vea como va la cosa”).
  • O plan non se axusta á nosa realidade e aínda que prevé o acceso aos garaxes durante a obra, non está claro en que condicións se vai facer; non hai noticia sobre o autobús (só que o C11 seguirá funcionando con normalidade) pero do resto só podemos confiar na penosa (o nula) sinalización dos desvíos e cambios. Non tiñan noticia da existencia de arredor de 300 prazas de estacionamento nos aparcamentos interiores da rúa, pertencentes a xente que vive e traballa aquí.
  • É un plan feito polo Departamento de Tráfico, independente da obra e da sua marcha. Dubidamos que sexan capaces facer as modificacións que os traballos podan provocar.

O que nós pensamos

 • Que malia ao esforzo desenvolvido, este pode ser un proxecto bonito pero é non axustado ás nosas necesidades de barrio, que son as dunha rúa como espazo de convivencia e comercio. Non queremos unha entrada do Camiño, queremos unha rúa para a veciñanza.
 • Que se debería ter avaliado antes de todo: a conveniencia dun aparcamento soterrado na Avda de Lugo, as medidas a tomar para protexer o comercio, unha forma de embelecer a rúa que non pase por tapar con árboles os edificios que consideran feos (e que eles autorizaron), o caracter comunitario e comercial de Concheiros, a mobilidade xeral  da zona, o posicionamento da veciñanza sobre a turistización e o Camiño…
 • Que hai demasiadas inconcrecións (bolardos, materiais, anchos, aparcamento, …) e que iso é inadmisible nun proxecto tan importante.
 • Que non se acompaña dunha proposta de mobilidade futura que sexa aceptable, e non só polas inconcrecións durante a obra, senón tamén por incluír propostas como camións circulando por Fraguas, desaparición case total do aparcamento, incógnitas sobre a conexión coa Avda de Lugo… de feito, non hai unha proposta en firme de como vai ser o tráfico de coches e bicicletas.
 • Que non hai nin proposta nin compromiso sobre medidas de protección do comercio actual.
 • Que non se establecen mecanismos claros de comunicación nin coa veciñanza nin coa Asociación, nin se dan garantías de que se adaptarán os traballos, o tráfico etc. ás nosas necesidades.
 • Que non nos parece democrático o modo en que este proxecto se xestionou no seu momento e isto non se corrixiu. Unha obra desta magnitude debería presentarse en público á veciñanza antes de comezar (e valen mesmo medios telemáticos cun sistema de recollida de achegas e obxeccións) pois xa foi rexeitada 2 veces.

Así as cousas,

Queremos comunicar públicamente a nosa desvinculación do proxecto.

Nunca foi do noso gusto pero traballamos moito por adaptalo e que fose aceptable pero vemos que pensamos desde ópticas diferentes; nós falamos do barrio e outros do Camiño e nisto nunca imos a encontrarnos.

Tampouco concordamos coa idea de ir facendo. Esta obra terá un impacto enorme na nosa vida, no noso comercio e na nosa mobilidade e queremos saber como vai quedar e queremos que esas solucións sexan pensadas e non ocurrencias. Queremos que se nos trate como a persoas adultas e non con paternalismo pois nós si sabemos o que queremos.

Neste momento, entendemos que o impacto da obra no noso barrio vai ser negativo. Quedará bonito pero acrecentará a presión sobre os alugueiros de locais e pisos e intensificará os procesos de turistización.

O plan de obra que se propón é novamente inconcreto, crea riscos innecesarios á porta do Colexio Vilas e no Apóstolo; non da solución ás preguntas sobre estacionamentos e sobre a nosa mobilidade (teríamos que entrar ao barrio polas Trompas, nun momento dado).

E seguimos sen saber que pasa coa Avda. de Lugo/Rodríguez de Viguri. Non sabemos que están facendo nin cal é o plan futuro.

A obra é imprescindible e quedará bonita. Ogallá funcione ben pero o certo é que a día de hoxe non temos nin garantía nin esperanza. Non imos impoñer o noso criterio, que fagan o que vexan oportuno pero con nós que non conten.

Seguiremos dialogando e intentaremos representar e dar voz ás dificultades da veciñanza coa obra e no futuro, faremos un seguimento da obra e recolleremos as vosas inquedanzas pero non é o noso proxecto.

Así que para as dúbidas do día a día, asuntos concretos e amosar o voso enfado ou acordo co proxecto xeral e a marcha das obras en particular, teredes que dirixirvos á caseta informativa que montarán (pola nosa insistencia) e ao concelleiro responsable de obras (tendes o seu mail na web do Concello).

 

23. Setembro 2020 · Comentarios desactivados en Actividades para o curso 20-21 · Categories: A Xuntanza, Actividades

Actualización a 4 de outubro: os grupos están cheos máis alá das súas posibilidades. Se aínda así, tes interese por participar nas nosas actividades podemos inscribirte nunha lista de agarda. Mandanos un email a info@axuntanza.org cos teus datos, actividade e numero de telefono

Amigas e amigos,

Como comunicamos en días pasados, entendemos que é a nosa obriga contribuir na medida do posible a que estes tempos complicados sexan o mais levadeiros posibles. Por iso, pensando na necesidade que todas temos de certa normalidade, de espazos seguros de lecer e socialización, de momentos nos que deixar sair nervios e medos decidimos seguir adiante coa idea de organizar actividades durante o curso que comeza.

Serán menos que noutras ocasións e todas terán que facerse seguindo os protocolos COVID. Si, queremos que os grupos e as aulas sexan espazos tranquilos e seguros así que se respectarán a etiqueta social destes tempos (distancia, mans e máscara); por suposto, os grupos serán reducidos e non se poderá compartir material (esterillas, por exemplo). De feito, o grupo de baile galego será trasladado a outro lugar, se o Concello de Santiago ten concedernos o uso dalgún dos lugares solicitados.

Todo este dispositivo será posible polo compromiso das monitoras e monitores, que se encargarán de manter o protocolo; e co esforzo económico da Asociación e persoas usuarias pois será necesario desinfectar o local todos os días e aínda non está claro que o Concello vaia a axudarnos nisto. Pedimos, polo tanto, o mesmo compromiso ás persoas usuarias e o respecto ás pautas de seguridade. Como en todo este suceso que vivimos, a clave é a responsabilidade individual.

Confiando que seremos quen entre uns e outras de tecer unha certa normalidade segura, o curso comezará en outubro, na primeira quincena, en data que se dará a coñecer cando consigamos pechar todos os detalles.

 

Este proceso de prematrícula pechará o día 27, domingo. As clases comezarán a semana do 5 ou na do 12 de outubro.

O programa é:

 • Baile Galego: Martes 19:30 a 20:30 h (Iniciación); 20:30 a 21:30 h. (Nivel I); 21:30 a 22:30 h. (Nivel Il).
  • Prezo a repartir entre cada grupo (12-15 €). Monitora: Felisa Segade. A actividade terá lugar noutro local, a definir
 • Baile en liña: Venres de 19:00 a 20:00 h.
  • Prezo: 15 €/mes. Monitora: Miriam Martínez
 • Pandeireta e canto: Mércores 19:30 a 20:30 h (Iniciación); 20:30 a 21:50 h (Intermedio).
  • Prezo: 28 €/mes. Monitora: Jara Ortiz
 • Guitarra: Luns 15:00 h a 20:30 h.
  • Prezo a repartir entre cada grupo. Monitor: Xavier Mugardos
 • Teatro: Luns 20:00 a 23:00 h.
  • Prezo: 18 €/mes. Monitor: Xurxo Barcala
 • Pilates: Martes e Xoves 10:30h; Martes e Xoves 17:00h e 18:30h.
  • Prezo: 26€/mes. Monitora: Maite Pereira
 • Ioga: Martes e Xoves 20.00h a 21.30h.
  • Prezo: 39€/mes. Monitora: Maite Pereira
 • Obradoiro de Iniciación á Marcha Nórdica: 2 horas un sábado pola mañá a decidir polo grupo.
  • Monitor: Ricardo Angueira. Prezo 25 €
 • Camiñamos/Corremos Xuntas: Actividade autoxestionada para faceer deporte desde o barrio.

INSCRICIÓN:
Socios e socias: Gratuíta
Persoas non asociadas: 10€
Tod@s usuari@s: 2€/mes para gastos derivados do local

Vistas as dificultades para levar a cabo actividades deportivas en espazos pechados propoñemosvos a conformación de 2 grupos en Facebook que sirvan para animarnos a sair a camiñar e correr, entendendo que en grupo (sempre coa distancia e máscara) é máis doado e seguro sair. As persoas interesadas cubrirán o formulario, para nós poder ter unha orientación e poñer en marcha a actividade.

Na medida do posible é a nosa intención desenvolver outras actividades que terán carácter puntual (unha tarde/unha mañá) que serán anunciadas no seu momento. A idea é ofrecer eses espazos seguros de lecer e convivencia e ao tempo ir aproveitando os recursos de proximidade e as posibilidades que a pandemia e a meteoroloxía ofrezan en cada momento. Se tendes ideas ou propostas, facedenolas chegar.

 

 

24. Xullo 2020 · Comentarios desactivados en Máscara obrigatoria, por favor · Categories: A Xuntanza, O Barrio

Como ben sabedes, desde que rematou o Estado de Alarma é obrigatorio o uso de máscara en Galicia. Desde o luns, esta obriga reforzous e debe aplicarse a case todos os ámbitos da nosa vida.

É un deber cívico respectar a norma pero é unha obriga veciñal usala pois é a mellor maneira de protexer un pouco a aquelas persoas que son vulnerables á doenza. Poñedea na rúa, nos espazos pechados e mesmo -cando sexa posible- ao facer deporte; pouca precaución é pouca.

Á vista diso é rechamante a presenza nas nosas rúas de persoas que non a levan; na súa maioría son visitantes asi que temos que entender que non coñecen a obriga pois as outras opcións nos parecen impresentables, francamente. Para dar a coñecer este deber e lembrarnos a nós mesmas a necesidade do seu cumprimento fixemos uns carteis que foron instalados nas zonas de maior afluencia de peregrinos e visitantes.

Queremos compartir os arquivos por se alguén quere facer copias e instalalas nos seus negocios.

Bo verán!

 

03. Maio 2020 · Comentarios desactivados en Unha oportunidade para un novo tempo · Categories: A Xuntanza, O Barrio

Vai xa máis dun mes que a epidemia interrompeu as nosas vidas e que, nun exercicio de responsabilidade persoal e comunitaria, todos e todas nos recollimos nas casas ou cumprimos co noso deber profesional. Buscabamos protexer a saúde das persoas máis vulnerables, das nosas persoas maiores, das que teñen doenzas crónicas e das que traballaron para manter a nosa saúde, sustento e seguridade.

Foi un esforzo enorme que deixará pegada non só nos nosos hábitos persoais e sociais senón tamén nas nosas vidas e en moitos sectores económicos. O comercio, a cultura, os servizos e mesmo o turismo son o sustento de moitas das nosas veciñas e veciños así que vivimos nestes días moito desasosego pois a vida continúa pero con moita incertidume. Neste sentido, esta crise está afectándonos a todas pero especialmente ás persoas máis vulnerables do noso barrio e as que as medidas peche e confinamento deixaron sen ingresos e ás que xa tiñan unha situación precaria pero tamén a persoas despedidas, as desempregadas ou as que non tiñan contrato e traballaban na economía sumerxida.

Hoxe albiscamos o final deste tempo arredados das rúas; foron días dedicados a traballar desde a casa, a coidarnos e reagruparnos, a xestionar emocións difíciles pero tamén de practicar un espírito de comunidade e resiliencia que nin sabíamos que tiñamos en nos, como persoas e como barrio.

E así, en positivo sairemos desta.

Queremos compartir con vós as nosas esperanzas para este tempo que comeza no que haberá moito que facer pero que serán ilusionantes porque todo mudou, tamén o noso corazón e a nosa perspectiva do mundo. E o facemos públicamente porque nos gustaría que os cargos públicos que eliximos as coñezan porque se a súa obriga é gobernarnos a nosa é expresarnos, propoñer e, cando é posible, convencer.

Gustaríanos contribuír a facer do noso barrio e cidade unha comunidade preocupada polas persoas, onde as persoas vulnerables teñan os apoios que precisan, onde todos e todas teñamos unha vivenda digna (e non alugueiros desbocados ditados pola especulación), onde unha renda garantida reparta a riqueza e onde os recursos colectivos estean ao servizo da cidadanía (patrimonio, rúas ou orzamentos públicos). No podemos volver a pagar as mesmas de sempre, non queremos -nin moralmente debemos- deixar a ninguén atrás.

Gustaríanos que se repensara o monocultivo turístico ese que deixa ao noso barrio como espazo para peregrinos e xentes que veñen a Compostela como poderían ir a outro sitio, que nos expulsa das nosas casas e das nosas rúas; todo a cambio de taxas mínimas e xornais de miseria.

Queremos unha cidade rodeada por un agro sostible que nos abasteza dos nosos alimentos de sempre, sans, ricos e saudables, con comercios de proximidade que dan vida as nosas rúas e apoio e servizo aos nosas persoas maiores ou cunha política atenta a desenvolver o gran tesouro económico da nosa cidade, a Cultura que non só entretén e cultiva senón que é xa un sector moi relevante na economía e vida de Compostela. Queremos unha atención sanitaria ben dotada e uns servizos sociais e de base que non sexan caridade senón un dereito e un instrumento para a igualdade e equidade.

Pensamos que é o momento de mudar as cousas. De que a cidade e o seu goberno, a reflexión e a vida de cada día, sexa máis incluínte e participativa. O concello ten que abrirse á veciñanza (organizada ou non) ás súas necesidades e propostas para o futuro; só así esta dificultade volverase unha oportunidade para recuperarnos e construír futuro para Compostela.

Pero nós, amigos e amigas, tamén temos que implicarnos e comprometernos coa cidade, coas nosas veciñas e veciños, os seus comercios, as súas dificultades á hora de pagar facturas ou traballar, ao conciliar o traballo e os coidados, ao mirar polas persoas vulnerables ou, como corresponde ao tempo, truncar a cadea de contaxios do virus.

O mañá depende de todos e todas asi que está na nosa man facer desta dificultade un reto exitoso para nós, o noso barrio e a nosa cidade.

Este é o desafío que vos lanzamos, como veciños e veciñas de San Pedro, pero tamén ao resto da cidade e mesmo ao noso goberno municipal.

16. Outubro 2019 · Comentarios desactivados en O 26 DE OUTUBRO, MERCADO DO CARACOL · Categories: A Xuntanza, Actividades, O Barrio

Trae a túa casa ás costas ao Mercado do Caracol

Pensamos que estes tempos complicados son perfectos para simplificar as nosas vidas, para interiorizar a práctica dos 3R (reducir, reutilizar e reciclar) e para ser máis solidari@s.

Lembras esa cafeteira en perfecto estado que esmorece nun armario da túa casa? Esa lámpada que realmente nunca conseguiches encaixar na túa sala? E aqueles patíns tan lindos? A bici estatica-percheiro?… Fai inventario, simplifica a túa vida e trae contigo todas esas cousas pois aqui poderás vendelas, trocalas ou mesmo regalalas.

Soñas con renovar a túa mesiña de noite cunha lámpada resultona e eficiente? Gustaríache equipar mellor a túa cociña? Tes grandes proxectos para este curso e precisas accesorios deportivos?… Este é a túa oportunidade.

Que algunha das túas trapalladas é grande? Trae a unha foto e poderás atopar quen o necesite.

Buscas… pero non sabes moi ben que? Leva a túa lista, porque nas nosas casas hai moitas cousas durmindo polas esquinas que mellor estarían noutro fogar.

 … e aínda poderás redescubrir unha zona do barrio e os seus establecementos comerciais. É o día perfecto para facer compras nos negocios desta rúa ou para tomar un bó almorzo

 A cita é o sábado 26 de outubro na Rúa do Home Santo, das 11 ás 14h.

 Se queres vir e traer a túa casiña, lee con atención estas instrucións. O mail para anotarse é axuntanza01@gmail.com

Estade atentas ao noso perfil de Facebook o día previo, por se houbese cambios debidos á previsión do tempo.

20. Setembro 2019 · Comentarios desactivados en Actividades para o curso 2019-2020 · Categories: A Xuntanza, Actividades, Uncategorized

Benqueridas amigas e amigos

Un ano máis tendes aquí a nosa oferta de actividades para o curso que comeza.

Como veredes, os cursos e obradoiros son os de sempre aínda que algún ten novo horario.

Como os últimos anos haberá un periódo de matrícula, que será a semana que ven (do 23 ao 27 de setembro) de 19 a 21h no noso local.

A inscrición será gratuita para socios e socias ao día do pago da cuota; quen non a  teña pagada pode facelo alí. Para persoas non socias, a inscrición será de 10 euros.

Aínda que o local ven de incorporarse á Rede de Centros Socioculturais e o Concello asume boa parte dos gastos, quedan aínda algunhas cousas que teremos que afrontar como asociación, asi que manteremos a achega de 2€ por persoa e actividade para este fin.

 Comezamos as actividades o día 1 de outubro

E aqui tendes a nosa oferta:

1.- BAILE GALEGO: Martes de 19:30 a 20:30 horas* (Iniciación) / de 20:30 a 21:30 horas* / de 21:30 a 22:30 horas*

Monitora: Felisa Segade *Prezo a repartir entre cada grupo (arrededor de 12 €)

2.- CORTE E CONFECCIÓN / Arranxos de roupa: Xoves de 18:00 a 20:00 horas – 30 €/mes.

Monitora: Susa Garcia

3.- PANDEIRETA E CANTO: Venres de 18:00 a 19.00h (Iniciación), de 19:00 a 20:00 horas (Nivel I), de 20:00 a 21:00 horas (Nível II) – 28 €/mes.

Monitora: Jara Ortiz

4.- GAITA: Xoves de 20:30 a 22:15 horas – 18 €/mes.

Monitor: Marcos Varela

5.- IOGA: Luns de 19:00 a 20:30 horas – 19 €/mes.

Luns e Mércores de 10:00 a 11.30h- 105 €/trimestre

Monitora: Maite Pereira

6.- PILATES: Luns e Mércores de 18:00 a 19:00 horas – 24 €/mes.

Monitora: Maite Pereira

7.- GUITARRA: Luns de 15:30 horas a 20:30 horas *Prezo a repartir entre cada grupo.

Monitor: Xavier Mugardos

8.- TEATRO: Luns de 21:00 a 22.30 horas – 18 €/mes.

Monitor: Xurxo Barcala

9.- SWING: Martes de 18:30 a 19:30 horas – 30 €/mes.

Monitora: Isabel Pastor

10.- BAILE EN LIÑA: Venres de 18:00 a 19:00 horas – 10 €/mes.

Monitora: Miriam Martínez

11.- MEDITACION TRANSCENDENTAL: Xoves de 19:00 a 20:30 horas

Monitora: Zinnia Maravell (COMEZA O DÍA 24)

12.- XIMNASIA PARA MAIORES: Luns de 10:00 a 11:00 horas

Mércores de 11.30 a 12.30 horas 20 €/mes

Monitor: Antonio

29. Maio 2019 · Comentarios desactivados en MERCADO DO CARACOL · Categories: Actividades

Trae a túa casa ás costas ao Mercado do Caracol

Pensamos que estes tempos complicados son perfectos para simplificar as nosas vidas, para interiorizar a práctica dos 3R (reducir, reutilizar e reciclar) e para ser máis solidari@s.

Lembras esa cafeteira en perfecto estado que esmorece nun armario da túa casa? Esa lámpada que realmente nunca conseguiches encaixar na túa sala? E aqueles patíns tan lindos? A bici estatica-percheiro?… Fai inventario, simplifica a túa vida e trae contigo todas esas cousas pois aqui poderás vendelas, trocalas ou mesmo regalalas.

Soñas con renovar a túa mesiña de noite cunha lámpada resultona e eficiente? Gustaríache equipar mellor a túa cociña? Tes grandes proxectos para este curso e precisas accesorios deportivos?… Este é a túa oportunidade.

Que algunha das túas trapalladas é grande? Trae a unha foto e poderás atopar quen o necesite.

Buscas… pero non sabes moi ben que? Leva a túa lista, porque nas nosas casas hai moitas cousas durmindo polas esquinas que mellor estarían noutro fogar.

 … e aínda poderás redescubrir unha zona do barrio e os seus establecementos comerciais. É o día perfecto para facer compras nos negocios desta rúa ou para tomar un bó almorzo

 A cita é o sábado 8 de xuño na Rúa do Home Santo, das 11 ás 14h.

 Se queres vir e traer a túa casiña, lee con atención estas instrucións. O mail para anotarse é axuntanza01@gmail.com

Neste día haberá tamén un pequeno obradoiro para facer adornos para embelecer as nosas rúas durante as Festas do Barrio de San Pedro,

Estade atentas ao noso perfil de Facebook o día previo, por se houbese cambios debidos a problemas co permiso do Concello ou a previsión do tempo.

17. Maio 2019 · Comentarios desactivados en Reunión na Alcaldía sobre o proxecto de Concheiros · Categories: A Xuntanza, O Barrio

Este pasado xoves unha representación da nosa directiva se reuniu co Alcalde para tratar da intervención da Xunta de Galicia na zona de Concheiros e Avda de Lugo-Rodríguez de Viguri. No encontro mantido na semana anterior, o alcalde comprometerase a revisar a fondo o asunto, tanto nos contidos da proposta da Xunta, como nos prazos, etc.

O que nos contou foi:

 • A Xunta agarda ter nos proximos días o documento base definitivo
 • Que a intención da Xunta é avalialo e sacalo a licitación despois das eleccións municipais pero á maior brevidade posible.
 • Que á consultora que leva o proxecto -por parte da Xunta- interesalle tamén acelerar os prazos.
 • Que o obxectivo é rematar a obra en decembro de 2020 ou como moi tarde en marzo de 2021, para ter lavada a cara da rúa no momento álxido da peregrinación.
 • Que a intención da Xunta -e da empresa que contratou- é levar o tema de xeito unilateral na medida do posible para que todo sexa o mais rapido posible.

Sobre iso:

 • Expresou o apoio do actual goberno municipal ás demandas veciñais e se comprometeu a facer unha declaración pública a este respecto.
 • Comprende as implicacións sociolóxicas e económicas da intervención e entende que deben terse en conta.
 • Comparte a idea de que a obra debe mellorar a convivencia e modo de vida do barrio e non priorizar a peregrinación-camiño sobre o barrio.
 • Vai presionar para que se faga unha información e exposición pública do proxecto
 • Comprometese a manter o contacto arredor do tema.

O que nós vemos:

 • Que o comportamento da Xunta de Galicia neste asunto é impresentable pois carece de transparencia informativa, sensibilidade cara o barrio e respecto á realidade da cidade. Levamos anos preguntando sen resposta por un proxecto que nos sacrifica para beneficio dun turismo depredador que trivializa o Camiño e os seus valores históricos.
 • Agradecemos ao Concello o seu posicionamento e agardamos do grupo político do goberno municipal un apoio decidido e proactivo na defensa da nosa forma de vida e do noso barrio.
 • Agradecemos tamén as conversas mantidas coas candidaturas á alcaldía do PSOE e BNG que expresaron -ante os temores da directiva- a súa insatisfacción co proxecto e dispoñibilizaron o seu apoio ás demandas veciñais.
 • Parecenos aprezar en todos eles, así como en boa parte da veciñanza, un certo aire de resignación, como se fora misión imposible parar isto. É moito o que nos xogamos, así que é mellor ter as cousas claras e xuntar forzas.

Por iso:

 • Queremos que alguén nos explique porqué a Xunta de Galicia pode intervir nas nosas rúas e cidade sen que o noso Concello estea de acordo.
 • Queremos saber que tipo de democracia é esta na que se proxecta unha intervención desta magnitude sen contar coa opinión da veciñanza e sen interese polo seu benestar.
 • Queremos saber como se pode facer un proxecto deste tipo sen estudo que avalíe o seu impacto na nosa mobilidade, no noso comercio ou na nosa forma de vida.
 • Queremos que os partidos políticos que se presentan ás eleccións municipais se comprometan pública e abertamente na defensa dos intereses do barrio e da cidade.
 • Pedimos á veciñanza, do barrio e da cidade, que interpelen ás distintas candidaturas sobre este tema e que teñan en conta as súas respostas á hora de decidir o seu voto.
 • Queremos que o conxunto da cidade reflexione sobre este tipo de intervencións, sobre a crecente turistización da zona histórica e sobre a nosa vontade colectiva de manternos neste modelo que destrúe a nosa convivencia e legado histórico.

Nós imos solicitar aos grupos políticos un posicionamento público sobre isto.

10. Maio 2019 · Comentarios desactivados en A REFORMA DE CONCHEIROS… (III): A ROTONDA E O EIXO RODRÍGUEZ DE VIGURI – AVDA DE LUGO · Categories: O Barrio, Uncategorized

No Capítulo anterior:

 • A Xunta de Galicia ten un plan para “embelecer” os Camiños de Santiago, incluído a parte que está no noso barrio.
 • Ten preparado un avance de proxecto que inclúe a reforma da Cruz de San Pedro-Concheiros-Rodríguez de Viguri e Avda. de Lugo.
 • Houbo dúas reunións abertas á veciñanza na que se explicou (sen entregar papeis) o que se quere facer.
 • Nas dúas reunións pedironse achegas concretas:
  • Estudo de mobilidade, para saber como vai quedar o tráfico peonil e de coches e o seu impacto no resto das rúas do barrio.
  • Estudo do impacto que vai ter este proxecto no comercio da rúas Concheiros e San Pedro, agora durante a obra e despois, pois non queremos que se ince de albergues, tendas de souvenires e bares con terrazas.
  • Plano concreto e detallado do que se vai facer: se van mudar todos os servizos ou non, acabados, mobiliario urbano…
  • Dado que desaparecerá mais da metade do aparcamento de Concheiros e outro tanto ou mais en Rodríguez de Viguri, que se fagan antes da obra os aparcamentos de Triacastela e Altiboia
 • A día de hoxe non houbo resposta afirmativa a estas peticións por parte da Xunta -que é quen paga boa parte dos custes-, nin do Concello -que teima en que deamos o visto bó a un proxecto que non da garantías de futuro ao barrio nin resposta ás demandas-, que quere que a reforma custe o menos posible para as arcas municipais. Se é necesario executando unha obra que non se considera axeitada.

A PROPOSTA PARA O EIXO AVDA. DE LUGO-RODRÍGUEZ DE VIGURI

Antecedentes:

 • Este conxunto de vías formou parte da circunvalación da cidade pero foi perdendo este carácter. Non obstante, continua sendo utilizada como tal sobre todo para conectar o Ensanche cos barrios urbanos do Norte (Vite, Cancelas, Almáciga, San Pedro) pois sair a SC-20 supón prolongar substancialmente os percorridos.
 • O punto crítico deste eixo é a chamada rotonda de Concheiros, onde se cruza co Camiño Francés.
 • A zona da Avda de Lugo ten unha crecente relevancia na conexión do barrio das Fontiñas e Viso co centro urbano e o barrio de San Pedro, aínda que o numeroso tráfico fai dificil a transición entre zonas.
 • Rodríguez de Viguri é simplemente unha rúa abandonada, a medio camiño entre unha estrada e unha rúa.
 • En todo o percorrido hai numerosos negocios que dependen dun bo acceso por coche a eles; son establecementos que dan servizo á zona e á cidade e que xurden aproveitando a existencia de locais de gran tamaño, o bo acceso das rúas e o seu carácter medianamente central na cidade (talleres, comercios).
 • Desde o punto de vista do Barrio de San Pedro debe analizarse este eixo en función de:
  • Presenza no barrio de 3 centros escolares, máis outro (Lasalle, que se sirve da rúa de nós para acceder)
  • Presenza en Fontiñas do Centro de Saude, na entrada da rua Londres inmediato ao ascensor de Triacastela.
  • A rotonda de Concheiros é a via principal de acceso ao barrio e a única con capacidade de absorver un certo volume (tanto en número como en tamaño) de vehículos.
  • O comercio de Concheiros e do eixo Rodríguez de Viguri-Avda de Lugo é altamente dependente de clientes procedentes tanto de Fontiñas como das parroquias do NE (San Lázaro, San Marcos), que usa a cotío o coche. Non se trata de primar a presenza dos vehículos pero si de pensar neses negocios.
 • Non está clara neste momento a reorganización do servizo de transporte público da cidade. En teoría fará da Avda de Lugo-Rodriguez de Viguri un eixo de mobilidade rápida, aproveitando a súa potencialidade.

A proposta

Nas reunións mantidas polos técnicos e o concelleiro coa veciñanza explicáronse os obxectivos da intervención, aínda que non se aclarou como van acadalos, máis alá de facendo unha obra. Novamente estamos ante un documento base ou de partida, no que quedan moitas cousas por decidir.

O plan sería solucionar o conflito que segundo eles hai na rotonda de Concheiros, xa que os peregrinos confundense ao non ter claro o camiño a seguir. Queren aproveitar a solución deste suposto problema para “embelecer” a zona, de xeito que a vista de entrada á cidade sexa máis placenteira.

Isto conseguiríase:

 • Facendo desaparecer a rotonda de Concheiros, que pasaría a ser unha plataforma sobreelevada (como a de Montero Ríos) na que pasarían os peregrinos e peóns nun cruzamento ordenado por semáforos.
 • Convertendo Rodríguez de Viguri e a Avda de Lugo en boulevares con tráfico máis calmado.
 • Construíndo dúas novas rotondas para facilitar os xiros que quedarían eliminados pola pasarela de peregrinos dos Concheiros: unha á altura do Conservatorio e outra á altura da Rúa de Londres.

Imos por partes (marcamos noutra cor a nosa opinión):

 • A rotonda de Concheiros

É evidente que é un pouco caótica pero seguramente máis pola súa configuración anticuada; é o acceso principal aos barrios de Fontiñas e San Pedro. A proposta consiste en facer desaparecer o que hai e substituilo por un paso como o de Montero Ríos, no que os peóns van poder pasar en calquera dirección. Os coches só terán permitidos algúns xiros e sempre regulados por semáforos.

Xa se verá -porque queda ao albedrío dos funcionarios de Tráfico- como será a configuración final pero si sabemos que a saída e entrada dos coches a/desde Concheiros vai ter que facerse a través das novas rotondas e non de xeito directo.

Isto é que para ir a San Lázaro haberá que ir á rotonda da rúa Londres e para entrar vindo desde o Ensanche haberá que ir dar a volta á do Conservatorio.

Aínda comprendendo a necesidade de mellorar a mobilidade peonil e de coches, esta solución supón -desde a nosa perspectiva- pechar o barrio. Descoñecemos -por non terse feito un estudo- o impacto desta idea tanto no comercio da zona como no conxunto da nosa mobilidade: escaparán os coches polas Fraguas para sair directamente á rotonda de abaixo? Ou pola rúa do Home Santo para incorporarse á de arriba? Teremos coches dando voltas pola Costa do Vedor para aparcar en Concheiros?.

Explicousenos que se avaliou a posibilidade de soterrar os coches ou soterrar o Camiño e que as propostas foran descartadas por razons estéticas e porque impedirían que o novo edificio da Xunta tivera unha saída despexada na rotonda do Conservatorio (isto non o dixeron así pero é evidente) pero ninguén aclarou porque non é suficiente facer un bo paso peonil e unha única rotonda mais grande e algo máis abaixo da actual.

Non se nos describiu con claridade a disposición dese novo espazo, máis alá da súa preferencia peonil e do compromiso de que será flexible e que se o formato non vale, poderá mudarse.

Non obstante, algún dos técnicos comentou que levaría árbores e nos planos filtrados á prensa (a nós non nos deron nada) parece que si, que haberá árbores no que hoxe é a rotonda, seguindo a liña do Camiño. É dicir que os peregrinos camiñarían de Fonte dos Concheiros a Concheiros por un espazo aarborado. Non vemos como unha plataforma elevada con árbores, semáforos, farolas etc pode ser flexible e mudar a súa configuración con facilidade se o plan previsto non funciona; definitivamente parte en dous a circulación e conexión entre Rodríguez de Viguri e a Avda de Lugo.

Dado que leva anos mudar a frecuencia dun semáforo calquera ou que se sinalice correctamente case calquera cousa (véxase a Rúa de San Pedro), isto é inaceptable para nós. Queremos unha solución viable e razoable xa desde o principio pois pasará moito tempo antes de poder mudar nada.

E con isto voltamos ao inicio: é necesario facer un estudo da mobilidade no conxunto da zona antes de facer nada. Non nos valen modelos automatizados que só estudan o tráfico no eixo Avda Lugo-Rodriguez de Viguri, que é o que se presentou e omiten que Concheiros é a nosa saída e entrada natural.

 • A Avenida de Lugo e Rodríguez de Viguri

Quedarían configuradas como avenidas urbanas perdendo ese aire de circunvalación que aínda teñen. Sería pouca obra, en termos de proxecto, pero o cambio no aspecto será importante e contribuirá notablemente a mellorar a percepción da zona.

Con todo, non se resolven os problemas plantexados na anterior reunión e que afectan sobre todo á mobilidade:

 • Non se presentou un proxecto nin concreto nin básico para esta intervención máis alá do asunto das rotondas.A reforma de Rodríguez de Viguri vai ser importante e a veciñanza debería coñecela polo menos superficialmente antes de nada. Debería saber como vai quedar, cando vai ser, canto tempo…
 • Na Avda de Lugo vaise conservar a estrutura actual, da calzada central e carril de servizo e as árbores. Ademais de mudar o final (na actual rotonda de Concheiros), vaise levantar unha mediana para separar os dous sentidos coa fin de calmar un pouco a velocidade dos coches e se vai construir unha rotonda á altura da rúa Londres. Ese tráfico de coches máis calmado tería como finalidade facer máis permeable a comunicación entre un lado e outro da avenida.

Parecenos ben acertado o obxectivo de calmar o tráfico e de dar a esta zona un aire máis urbano e menos de estrada provincial.

Non temos claro, pola contra, o impacto no comercio da zona e na súa accesibilidade en coche (moi importante). Máis alá disto nos preocupa que o eixo de transito peonil Concheiros-Centro de Saude (e barrio de Fontiñas) pola rúa Triacastela, que xa é hoxe fundamental, quede condicionada na súa posición e na súa seguridade por esa rotonda.

Hoxe os coches chegan a ese cruzamento Avda de Lugo-Londres a través dun semáforo e aínda así moitas veces veñen a velocidades inadecuadas que obrigan aos peóns a unha continua vixilancia para non arriscar máis do necesario. Que pasará cando o encontro peóns-coches sexa ao sair dunha rotonda? Non o vemos claro, pero tampouco se nos deron explicacións e garantías.

Queremos lembrar que vimos de gastar moito diñeiro nun ascensor para mellorar ese corredor peonil que nos leva ao Centro de Saúde, ao Instituto, ao Multiusos, ao Colexio de Fontiñas…

 • En Rodríguez de Viguri a filosofía sería semellante, ampliando as beirarrúas, creando unha mediana central e unha rotonda á altura da estación de autobuses. Desaparecería unha boa parte do aparcamento.Concordamos na necesidade e inspiración deste concepto pero botamos en falta un proxecto que nos diga como vai quedar, se vai a haber substitución de servizos (saneamento, auga…) ou se estamos falando dunha intervención cosmética.Tamén nos gustaría (porque levamos 4 anos pedindo información) saber cal é o proxecto para esta zona unha vez desapareza a estación de autobuses. O entronque de Rodríguez de Viguri con Home Santo vai ser como agora? Non? Como vai a afectar iso á xente da zona? O novo proxecto da Xunta vai pensar onde meter os coches ou van ocupar as nosas prazas? Vai servir para que a parte alta da rúa deixe de ser unha especie de descampado ou vai integrarse na zona e mellorar a percepción da rúa?
 • Esas prazas de aparcamento que desaparecerán en Rodríguez de Viguri se compensarían co espazo destinado a este fin na rúa da Altiboia. O aparcamento -previsto desde 2015- segue sen facerse. De se aprobar os orzamentos do Concello para este ano 2019 comezaría a facerse, en caso contrario haberá que agardar a 2020. Non está claro o seu uso. Non nos vale un megaaparcamento que vai a estar ateigado de coches da Xunta desde as 8 da mañá ou de xente do Conservatorio polas tardes; nós necesitamos prazas dispoñibles para residentes e negocios da zona.

Sen urxencia pero sen despistarnos, quereríamos ver tamén o proxecto deste aparcamento. A proposta presentada en 2015 tiña algunhas deficiencias desde o punto de vista do barrio de San Pedro que conviría subsanar.

 • As rotondas da rúa Londres e da rúa Monte dos Postes

Ao desaparecer a de Concheiros estes fitos emerxen como reguladores principais da mobilidade dos coches na zona. Convén lembrar que cando falamos de coches hai que entender: coches da xente que vive e traballa en San Pedro, da que ven ao barrio a visitar, a comprar ou aos nosos recursos (colexios, equipamentos culturais), da que da soporte á nosa vida (servizos), pero tamén do transporte público e mesmo servizos de emerxencia (ambulancias e bombeiros camiño á nosa zona e a unha parte do centro histórico).

É un nudo fundamental de entrada e saida do barrio e a nosa función como Asociación Veciñal é preservar a funcionalidade e usabilidade. Pode que teña que desaparecer pero entendemos como evidente que as rotondas que a substituan deben dar o mesmo servizo.

Insistimos: ninguén nos explicou porque se desbotou unha rotonda normalizada nese mesmo cruzamento. Ninguén presentou un estudo de mobilidade da zona, só vimos unha modelización do ben que funcionaría o eixo Avda Lugo-Rodríguez de Viguri con esas novas rotondas.

Seguimos pensando que a mobilidade do barrio merece que alguén -a poder ser independente da Xunta- estude rigorosamente esta idea.

 • A rotonda da rúa Londres pasaría a ser o acceso principal do Barrio de Fontiñas e para a veciñanza de San Pedro que saia por Concheiros sería o punto de xiro para ir cara San Lázaro ou San Caetano.

Como xa dixemos, desde o noso punto de vista, este emprazamento debe estudarse con moito coidado pola súa posible interferencia co cruzamento peonil que da servizo ao Centro de Saude e á rúa Triacastela.

Ademais de descargar o cruzamento de Concheiros, non vemos outra razón a isto, que cargaría de coches a rúa Londres -que hoxe é de tráfico calmado-, aínda que diso debería opinar a veciñanza daquela zona.

 • A rotonda de Rodríguez de Viguri nace no mesmo contexto.

Botamos de menos que se nos explique a futura configuración desta zona cando desapareza a estación de autobuses porque o cambio vai ser importante tanto polo peso do tráfico de coches como o de persoas. Esta rotonda ten que dar servizo a iso tamén.

Non sabemos se vai a haber intervención no tramo final da rúa do Home Santo, no seu entronque con esta rotonda.

Non sabemos como vai a afectar á rúa Home Santo, hoxe de tráfico calmado e estreita: irán os coches de Concheiros por alí para entroncar directamente coa rotonda? De cantos coches estamos falando?

Como garantimos que a certas horas (saidas Xunta, Conservatorio) esa saída por Home Santo non vai quedar bloqueada?

Parece que quere usarse para potenciar o uso da rúa Monte dos Postes. Alguén debería mirar iso.

 • O transporte público

É fundamental nun barrio que ten preferencia pola mobilidade peonil e que, como o resto da cidade, está crecentemente envellecido; sen esquecer que unha parte do barrio da Almáciga e da zona do Monte dos Postes sírvese a través de nós.

Sabemos que o novo mapa de liñas de transporte público está pendente da licitación do servizo. Máis alá da situación das paradas -que por certo non se nos explicou para esta zona-, sabemos como vai a afectar esta configuración ás liñas? Por poñer uns casos:

  • A liña 0 (pola que levamos 10 anos loitando) vai sair de Quiroga Palacios para subir á rotonda de arriba para baixar a Concheiros?
  • A liña 11 vai sair pola rúa Berlin e darnos servizo á altura dos xulgados? Terá que subir a aquela rotonda e logo baixar.
  • O resto das liñas? Terán que subir para logo baixar. Pensamos que co tempo acabarán desaparecendo os servizos que temos e ninguén nos deu razón de todo isto nin o seu impacto na nosa vida e negocios.

Esta parte do proxecto presenta desde o noso punto de vista cousas moi boas pero outras que son claramente negativas. A sensación predominante é a da dúbida e a incerteza. Unha vez máis hai demasiadas preguntas sen resposta, demasiadas cousas que quedan para que o futuro as resolva.

Falamos da mobilidade peonil e de coches que é un elemento básico do barrio e da súa vida actual e futura pois unha configuración errada resultará en incomodidades para a xente, dificultades para os negocios e desaparición de servizos.

Por iso queremos que se estude con calma e pensando tamén nas nosas necesidades. Entendemos tamén que a Xunta ten as súas, pois quere mirar polos peregrinos e conectar mellor os seus edificios (San Caetano, San Lázaro e Cidade da Cultura) pero non pode ser que as cousas se fagan a costa do noso barrio e as nosas condicións de vida.

Dado que os intereses son encontrados, queremos un estudo técnico de mobilidade -independente da Xunta- e participado polo Concello e pola veciñanza onde se procure dar solución a todas as necesidades, as súas e as nosas. E unha avaliación do impacto de todo isto no noso comercio.

Non podemos, con honestidade, concordar cunha intervención que hoxe ten demasiadas preguntas sen resposta e na que os elementos básicos quedan sen resolver á boa vontade e acerto de técnicos que, como ben se ve, non teñen claras as necesidades do noso barrio.