Este é o lema do faladoiro que a Vogalía da Muller e o grupo compostelá da Plataforma Galega polo dereito ao aborto están preparando para o próximo mércores.

Non será unha charla senón un espazo de intercambio, de preguntas e respostas, de reflexión sobre os cambios propostos polo Ministerio de Xustiza á lexislación actualmente vixente sobre o dereito das mulleres a decidir sobre o seu corpo e a maternidade.

Será o próximo mércores, 19 de febreiro, ás 20h, no noso local.

 

P.S. Ese mesmo día, mulleres de Santiago e A Coruña tomarán a iniciativa de visitar os rexistros da propiedade!

You must be logged in to leave a reply.